Dịch vụ Business Hosting Singapore

Website của Quý khách cần kết nối đường truyền ổn định để phục lượng lớn khách hàng tại nước ngoài và trong Việt Nam truy cập. Dịch vụ Business Hosting Singapore được vHost xây dựng để đáp ứng các tiêu chí này với kết nối trực tiếp với nhiều nhà mạng. Giúp đảm bảo website luôn luôn online trực tuyến và tăng cao thứ hạng Google.

Pricing

S1

Datacenter Singapore

27,000
VNĐ/month
 • 600MB SSD
 • 1 Website
 • 3 email
 • Unlimited Bandwidth
 • Backup daily
 • cPanel

S2

Datacenter Singapore

54,000
VNĐ/month
 • 1200MB SSD
 • 2 Website
 • 5 email
 • Unlimited Bandwidth
 • Backup daily
 • cPanel

S3

Datacenter Singapore

86,000
VNĐ/month
 • 2GB SSD
 • 4 Website
 • 10 email
 • Unlimited Bandwidth
 • Backup daily
 • cPanel

S4

Datacenter Singapore

129,000
VNĐ/month
 • 6GB SSD
 • 6 Website
 • 50 email
 • Unlimited Bandwidth
 • Backup daily
 • cPanel

Higher Plan

B1

Datacenter Singapore

200,000
VNĐ/month
 • 50GB SSD
 • 4 Website
 • 20 email
 • Unlimited Bandwidth
 • Backup daily
 • cPanel

B2

Datacenter Singapore

360,000
VNĐ/month
 • 100GB SSD
 • 6 Website
 • 50 email
 • Unlimited Bandwidth
 • Backup daily
 • cPanel
HOT

B3

Datacenter Singapore

640,000
VNĐ/month
 • 200GB SSD
 • 11 Website
 • 100 email
 • Unlimited Bandwidth
 • Backup daily
 • cPanel

B4

Datacenter Singapore

1,000,000
VNĐ/month
 • Unlimited SSD
 • 15 Website
 • 150 email
 • Unlimited Bandwidth
 • Backup daily
 • cPanel

FREE TRIAL

vHost supports a free trial before paying. You can experience to check the quality of service immediately without having to pay any other costs.

Scroll to Top