Google Suite

[ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_revslider revslider=”home1″ extra_class=””][/ce_revslider][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Domain Search” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”30px,0px,30px,0px” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” secondary_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” decoration_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_domainchecker domain_checker_style=”2″ domain_checker_heading_text=”Đăng ký tên miền bảo vệ thương hiệu của Quý khách ngay hôm nay” domain_checker_text_color=”” domain_checker_input_box_size=”input-group-lg” domain_checker_input_box_placeholder=”Nhập tên miền Quý khách cần đăng ký tại đây” domain_checker_button_style=”btn-primary” enabled_transfer_button=”1″ domain_transfer_button_style=”btn-danger” domain_checker_button_text=”Đăng ký ngay” domain_transfer_button_text=”Chuyển về vHost” domain_checker_tlds=”1″ domain_checker_tlds_str=”.com,.net,.org,.biz,.info,.asia,.us” extra_class=””][/ce_domainchecker][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Introduce sector” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”30px,0px,30px,0px” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”20″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Heading” heading=”h1″ text=”GOOGLE SUITE” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_divider divider_version=”tiny” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”3/12″][/ce_column][ce_column width=”9/12″][ce_heading element_name=”Heading” heading=”h3″ text=”Tính năng của dịch vụ G Suite” color=”” align=”left” extra_class=””][/ce_heading][ce_iconlist titletext=”” titlesize=”4″ list_font_size=”” vertical_spacing=”pv-xs” horizontal_padding=”pv-no” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”Địa chỉ email doanh nghiệp (name@yourcompany.com)” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”Không giới hạn dung lượng lưu trữ trên mỗi tài khoản” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”Cuộc gọi điện video và thoại” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Lịch trực tuyến được tích hợp” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Không giới hạn bộ nhớ trực tuyến để đồng bộ hóa và chia sẻ tài liệu, văn bản, file…” icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Tài liệu văn bản, bảng tính và trang trình bày trực tuyến” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”Dễ dàng tạo trang web dự án” icon_icon__group_item_7=”fas fa-check” icon_color__group_item_7=”#00adde” icon_title__group_item_7=”Kiểm soát quản trị và bảo mật” icon_icon__group_item_8=”fas fa-check” icon_color__group_item_8=”#00adde” icon_title__group_item_8=”Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và email bởi các chuyên gia của Google” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=””][/ce_iconlist][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” secondary_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” decoration_bg_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Heading” heading=”h3″ text=”Tại sao nên đăng ký dịch vụ G Suite tại vHost?” color=”” align=”left” extra_class=””][/ce_heading][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/3″][ce_svgdrawing svg_file=”rocket.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][ce_heading element_name=”Heading” heading=”h4″ text=”Kích hoạt ngay lập tức” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

Đăng ký dịch vụ online, thanh toán online và nhận tài khoản ngay lập tức vào bất kể thời gian nào.

[/ce_text][/ce_column][ce_column width=”1/3″][ce_svgdrawing svg_file=”chat.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][ce_heading element_name=”Heading” heading=”h4″ text=”Hỗ trợ 24/7/365″ color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

Nhân viên không bao giờ ngủ, ngay kể cả ngày 1 Tết hoặc bất kì thời gian nào trong năm. vHost luôn sẵn sàng hỗ trợ và cam kết phản hồi thông tin đến Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.

[/ce_text][/ce_column][ce_column width=”1/3″][ce_svgdrawing svg_file=”piggy.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][ce_heading element_name=”Heading” heading=”h4″ text=”Thanh toán hàng tháng” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

Quý khách đăng ký và có thể thanh toán hàng tháng với chi phí chỉ từ 144.000 vnđ/user/tháng.

[/ce_text][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Pricing” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”30px,0px,60px,0px” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” secondary_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” decoration_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Heading” heading=”h1″ text=”Bảng giá dịch vụ” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_spacer spacer_height=”15″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”PriceOnTop” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”Business Starter” currency=”” price=”144.000″ after_price_text=”VNĐ /tháng” pricing_button_text=”Đăng ký ngay” pricing_button_link=”” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”30GB Cloud Storage” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”Smart inbox by Gmail Collaborate using Docs, Sheets, Slides & more” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”Google Chats & Google Meet(for video call)” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Basic security & Admin controls” discounted_price=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=””][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”PriceOnTop” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”Business Standard” currency=”” price=”288.000″ after_price_text=”VNĐ/tháng” pricing_button_text=”Đăng ký ngay” pricing_button_link=”” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”2TB Cloud Storage” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”Smart inbox by Gmail Collaborate using Docs, Sheets, Slides & more” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”Google Chats & Google Meet(for video call)” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Standard security & Admin controls” discounted_price=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=””][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”PriceOnTop” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”Business Plus” currency=”” price=”432.000″ after_price_text=”VNĐ/tháng” pricing_button_text=”Đăng ký ngay” pricing_button_link=”” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”5TB Cloud Storage” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=” The features are same as Business Standard” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”Enhanced security & Admin controls” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Vault for file archiving,document retention & more” discounted_price=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Advanced Endpoint device management for account security”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”PriceOnTop” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”Enterprise” currency=”” price=”768.000″ after_price_text=”VNĐ/tháng” pricing_button_text=”Đăng ký ngay” pricing_button_link=”” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”Unlimited Cloud Storage” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=” The features are same as Business Plus” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”Enhanced security & Admin controls” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Vault for file archiving,document retention & more” discounted_price=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Enterprise-level Endpoint device management for account security”][/ce_pricing][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” secondary_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” decoration_bg_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Heading” heading=”h3″ text=”Bảng phân bố khu vực địa lý đối với các dịch vụ G Suite” color=”” align=”left” extra_class=””][/ce_heading][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”9/12″][ce_rawhtml ]JTNDdGFibGUlMjBjbGFzcz0lMjJ0YWJsZSUyMiUzRSUwQSUzQ3RoZWFkJTNFJTBBJTNDdHIlM0UlMEElM0N0aCUzRSUzQ2NlbnRlciUzRVpvbmUlM0MvY2VudGVyJTNFJTNDL3RoJTNFJTBBJTNDdGglM0UlM0NjZW50ZXIlM0VLaHUlMjB2JUUxJUJCJUIxYyUzQy9jZW50ZXIlM0UlM0MvdGglM0UlMEElM0N0aCUzRSUzQ2NlbnRlciUzRUMlQzMlQTFjJTIwcXUlRTElQkIlOTFjJTIwZ2lhJTNDL2NlbnRlciUzRSUzQy90aCUzRSUwQSUzQy90ciUzRSUwQSUzQy90aGVhZCUzRSUwQSUzQ3Rib2R5JTNFJTBBJTNDdHIlM0UlMEElM0N0ZCUzRSUzQ2NlbnRlciUzRTElM0MvY2VudGVyJTNFJTNDL3RkJTNFJTBBJTNDdGQlM0UlM0NjZW50ZXIlM0VJbmRpYSUzQy9jZW50ZXIlM0UlM0MvdGQlM0UlMEElM0N0ZCUzRSUzQ2NlbnRlciUzRUluZGlhJTNDL2NlbnRlciUzRSUzQy90ZCUzRSUwQSUzQy90ciUzRSUwQSUzQ3RyJTNFJTBBJTNDdGQlM0UlM0NjZW50ZXIlM0UyJTNDL2NlbnRlciUzRSUzQy90ZCUzRSUwQSUzQ3RkJTNFJTNDY2VudGVyJTNFU291dGhlYXN0JTIwQXNpYSUzQy9jZW50ZXIlM0UlM0MvdGQlM0UlMEElM0N0ZCUzRSUzQ2NlbnRlciUzRUluZG9uZXNpYSwlMjBQaGlsaXBwaW5lcywlMjBWaWV0bmFtLCUyMFRoYWlsYW5kJTIwJiUyMEVneXB0JTNDL2NlbnRlciUzRSUzQy90ZCUzRSUwQSUzQy90ciUzRSUwQSUzQ3RyJTNFJTBBJTNDdGQlM0UlM0NjZW50ZXIlM0UzJTNDL2NlbnRlciUzRSUzQy90ZCUzRSUwQSUzQ3RkJTNFJTNDY2VudGVyJTNFUmVzdCUyMG9mJTIwdGhlJTIwd29ybGQlM0MvY2VudGVyJTNFJTNDL3RkJTNFJTBBJTNDdGQlM0UlM0NjZW50ZXIlM0VDJUMzJUExYyUyMHF1JUUxJUJCJTkxYyUyMGdpYSUyMGMlQzMlQjJuJTIwbCVFMSVCQSVBMWklMjBraCVDMyVCNG5nJTIwdGh1JUUxJUJCJTk5YyUyMHpvbmUlMjAxJTIwdiVDMyVBMCUyMHpvbmUlMjAyJTNDL2NlbnRlciUzRSUzQy90ZCUzRSUwQSUzQy90ciUzRSUwQSUzQy90Ym9keSUzRSUwQSUzQy90YWJsZSUzRQ==[/ce_rawhtml][/ce_column][ce_column width=”3/12″][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”call to action” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”20px,0px,20px,0px” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” secondary_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” decoration_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_accordion element_name=”Accordion” titles=”1. Tôi có được hỗ trợ dùng thử dịch vụ G Suite hay không?/n/2. Hiện tại giá đăng ký thực tế khác trên giá quảng cáo tôi nhìn thấy?/n/3. vHost có hỗ trợ hoàn tiền hay không?/n/4. Thời gian đăng ký tối thiểu là bao lâu?/n/5. Thời gian đăng ký tối đa là bao nhiêu?/n/6. vHost có thay đổi chính sách giá hay không?/n/7. Dịch vụ G Suite khác gì với Gmail?/n/8. Công ty tôi ở quốc gia khác nhưng muốn đăng ký theo chính sách giá của zone Việt Nam có được hay không?/n/9. vHost có hỗ trợ xuất hóa đơn cho dịch vụ G Suite không?/n/10. Dung lượng Google Drive tôi có bao nhiêu GB?/n/11. Dung lượng trên mối tài khoản có bị chia sẻ không?/n/12. Dịch vụ của tôi có được kích hoạt ngay lập tức không?/n/13. Điều kiện để transfer G Suite về vHost là gì?” accordion_style=”panel-primary” accordion_all_closed=”0″ extra_class=””] Hiện tại vHost không có chính sách dùng thử dịch vụ G-Suite. Quý khách có thể đăng ký và sử dụng với chu kỳ tối thiểu 1 tháng. /next/ Quý khách vui lòng nhập mã giảm giá tại bước cuối cùng tại trang thanh toán để được được giảm giá. Vui lòng tham khảo kỹ điều kiện mã giảm giá. /next/ Hiện tại vHost không áp dụng chính sách hoàn tiền đối với dịch vụ G Suite cũng như tất cả các dịch vụ khác. /next/ Quý khách có thể đăng ký tối thiểu là 1 tháng. /next/ Quý khách có thể đăng ký tối đa là 12 tháng. /next/ Tùy thuộc vào chính sách của đối tác và Google, Quý khách có thể đăng ký 12 tháng để được hưởng chính sách đã đăng ký trong khoảng thời gian đó. /next/ Dịch vụ G Suite được xây dựng và vận hành bởi đội ngũ của Google. Khi sử dụng G Suite Quý khách cần có tên miền riêng cho doanh nghiệp của mình. Và khi sử dụng gửi và nhận email thì tất cả mọi email sẽ mang tên doanh nghiệp của Quý khách. /next/ Theo chính sách của Google và đối tác thì điều này hoàn toàn không được. Tùy thuộc vào Quốc gia của Quý khách thì sẽ có chính sách giá khác nhau. /next/ Hoàn toàn có. Quý khách vui lòng gửi yêu cầu về email billing@vHost.vn để bộ phận kế toán xử lý và chuyển hợp đồng và hóa đơn về địa chỉ của Quý khách. /next/ Tuỳ theo gói dịch vụ bạn đăng ký. Tối thiểu là 30GB /next/ Dung lượng sẽ tính trên tổng dung lượng của Google Docs, Sheets, Drive, email…. của mỗi tài khoản. /next/ Quý khách cần thanh toán qua cổng Credit Card hoặc thẻ ATM để được kích hoạt dịch vụ ngay lập tức. Các cổng chuyển khoản hoặc thu trực tiếp tại văn phòng chỉ hỗ trợ xử lý trong giờ hành chính. /next/Quý Khách cần đáp ứng đủ 4 điều kiện sau: – Khách hàng đang sử dụng gói dịch vụ một năm với chu kỳ thanh toán hàng tháng tại Google. – Đơn hàng G Suite chỉ có thể được transfer trong vòng 30 ngày cuối của gói dịch vụ hiện tại. – Đang không có sử dụng dịch vụ cộng thêm (addon) nào như Google Vault..v…v.. vì G Suite transfer chưa hỗ trợ các addon này. – G Suite hiện tại không đăng ký dưới tài khoản của một đại lý khác, chỉ có thể được đăng ký trực tiếp từ Google. [/ce_accordion][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Discount” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”20px,0px,20px,0px” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” secondary_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” decoration_bg_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_text element_name=”Text” extra_class=””] [/ce_text][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” secondary_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” decoration_bg_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_calltoaction calltoaction_title=”” button_text=”Liên hệ ngay” button_link=”https://members.vhost.vn/submitticket.php?step=2&deptid=2″ button_size=”” panel_style=”danger” extra_class=””]

Quý khách lo lắng về việc làm thế nào đưa vào chi phí công ty khi đăng ký dịch vụ Google Suite

vHost sẽ xuất hóa đơn đối với dịch vụ G Suite được đăng ký trực tiếp bởi vHost [/ce_calltoaction][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Extra Features” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”30px,0px,30px,0px” margin=”,,,” svg_file=”slope-right.svg” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Đối tác” heading=”h1″ text=”Đối tác” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_divider divider_version=”tiny” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”dell.svg” svg_width=”120px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cisco.svg” svg_width=”120px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”centos.svg” svg_width=”120px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cpanel.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cloudlinux.svg” svg_width=”120px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cloudflare.svg” svg_width=”120px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][/ce_row][/ce_section]

Scroll to Top