Sự khác biệt giữa các gói hosting tại vHost

[ce_section element_name=”Section” width=”full” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_revslider revslider=”home1″ extra_class=””][/ce_revslider][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”30px,0px,30px,0px” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” secondary_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” decoration_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_text element_name=”SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC GÓI HOSTING TẠI VHOST” extra_class=””]

Sự khác biệt giữa các gói hosting tại vHost

[/ce_text][ce_text element_name=”Text” extra_class=””] Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp quý khách phân biệt sự khác biệt giữa các gói hosting tại vHost. [/ce_text][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

LINUX HOSTING HOSTING GIÁ RẺ BUSINESS HOSTING SEO HOSTING SEO HOSTING GIÁ RẺ RESELLER HOSTING RESELLER HOSTING GIÁ RẺ
Công cụ quản lí: cPanel DirectAdmin cPanel cPanel DirectAdmin cPanel DirectAdmin
Khởi tạo: Ngay lập tức Ngay lập tức Ngay lập tức Ngay lập tức Ngay lập tức Ngay lập tức Ngay lập tức
Client Accounts: Giới hạn Không giới hạn Giới hạn Giới hạn Không giới hạn Giới hạn Không giới hạn
Ổ cứng:   100% SSD Enterprise   100% SSD Enterprise   100% SSD Enterprise   100% SSD Enterprise   100% SSD Enterprise   100% SSD Enterprise   100% SSD Enterprise
CloudLinux: icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes
Softaculous: icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes
LiteSpeed: icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes
Hỗ trợ nhiều tên miền: icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes
Đảm bảo gửi email không bị spam/virus: icon-yes icon-no icon-yes icon-yes icon-no icon-yes icon-no
Đảm bảo email không bao giờ nhận spam/virus: icon-yes icon-no icon-yes icon-yes icon-no icon-yes icon-no
Quản lý thông qua giao diện website: icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes
Backup và lưu trong 7 ngày: icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes
Khách hàng chủ động Restore: icon-yes icon-no icon-yes icon-yes icon-no icon-yes icon-no
Hỗ trợ tài khoản SSH: icon-no icon-no icon-yes icon-no icon-no icon-no icon-no
Bảo mật cho Server: ImunifyAV ImunifyAV Imunify360 Imunify360 Imunify360 Imunify360 Imunify360
Datacenter: VN/Singapore VN VN/Singapore VN VN VN/Singapore VN
Chi phí: 27,000vnđ/tháng 12,500vnđ/tháng 200,000vnđ/tháng 120,000vnđ/tháng 144,000vnđ/tháng 210,000vnđ/tháng 270,000vnđ/tháng

[/ce_text][ce_iconlist titletext=”” titlesize=”1″ list_font_size=”” vertical_spacing=”pv-no” horizontal_padding=”pv-no” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”” icon_title__group_item_0=”Imunify AV: Quét và thông báo cho khách hàng về các tập tin bị nhiễm mã độc.” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”” icon_title__group_item_1=”Imunify 360: Quét và thông báo cho khách hàng về các tập tin bị nhiễm mã độc, thực hiện dọn dẹp phần mềm độc hại, bảo vệ khỏi các cuộc tấn công hay các phần mềm độc hại mới.”][/ce_iconlist][ce_spacer spacer_height=”50″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

Đối tác

[/ce_text][ce_divider divider_version=”tiny” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/4″][ce_svgdrawing svg_file=”dell.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_svgdrawing svg_file=”cpanel.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_svgdrawing svg_file=”cloudlinux.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_svgdrawing svg_file=”ms.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][/ce_row][/ce_section]

Scroll to Top