Black Friday 2019 sale off 80%

[ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_revslider revslider=”home1″ extra_class=””][/ce_revslider][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” secondary_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” decoration_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”20″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_text element_name=”Text” extra_class=””] Tuần lễ mua sắm lớn nhất năm “Black Friday” đã bắt đầu diễn ra tại vHost. Chương trình giảm giá siêu sốc lên đến 80%. Đừng bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong năm này nhé!  Chương trình diễn ra từ ngày 26/11/2019 đến hết ngày 30/11/2019 [/ce_text][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/2″][ce_heading element_name=”GIẢM NGAY 80%” heading=”h1″ text=”GIẢM NGAY 80%” color=”#ed1313″ align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_iconlist titletext=”” titlesize=”1″ list_font_size=”” vertical_spacing=”pv-no” horizontal_padding=”pv-no” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”Áp dụng cho các dịch vụ: Linux Hosting, Business Hosting, SEO Hosting, Windows Hosting, Reseller Hossting.” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”Áp dụng cho chu kỳ thanh toán 12 tháng trở lên.” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”Mã khuyến mãi: BLACKFRIDAY80-2019″][/ce_iconlist][/ce_column][ce_column width=”1/2″][ce_heading element_name=”GIẢM NGAY 50%” heading=”h1″ text=”GIẢM NGAY 50%” color=”#f20c0c” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_iconlist titletext=”” titlesize=”1″ list_font_size=”” vertical_spacing=”pv-no” horizontal_padding=”pv-no” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”Áp dụng cho các dịch vụ: Cloud Server/VPS” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”Áp dụng cho tất cả datacenter” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”Áp dụng cho chu kỳ thanh toán 12 tháng trở lên” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Mã khuyến mãi: BLACKFRIDAY50-2019″][/ce_iconlist][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” secondary_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” decoration_bg_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Bảng giá Business Hosting” heading=”h1″ text=”Bảng giá Business Hosting” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

Mã khuyến mãi 80%: BLACKFRIDAY80-2019

[/ce_text][ce_divider divider_version=”short” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/3″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”#000000″ heading=”B1″ currency=”” price=”250.000″ discounted_price=”50.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”ĐĂNG KÝ NGAY” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=480&systpl=Six&language=vietnamese” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#1fadff” icon_title__group_item_0=”5GB SSD” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#1fadff” icon_title__group_item_1=”20 Địa chỉ Email” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#1fadff” icon_title__group_item_2=”Unlimited MySQL”][/ce_pricing][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][ce_column width=”1/3″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”#000000″ heading=”B2″ currency=”” price=”450.000″ discounted_price=”90.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”ĐĂNG KÝ NGAY” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=481&systpl=Six&language=vietnamese” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#1fadff” icon_title__group_item_0=”10GB SSD” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#1fadff” icon_title__group_item_1=”50 Địa chỉ email” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#1fadff” icon_title__group_item_2=”Unlimited MySQL”][/ce_pricing][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][ce_column width=”1/3″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”#000000″ heading=”B3″ currency=”” price=”800.000″ discounted_price=”160.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”ĐĂNG KÝ NGAY” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=482&systpl=Six&language=vietnamese” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#1fadff” icon_title__group_item_0=”20GB SSD” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#1fadff” icon_title__group_item_1=”100 Địa chỉ email” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#1fadff” icon_title__group_item_2=”Unlimited MySQL”][/ce_pricing][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” secondary_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” decoration_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Bảng giá Linux Hosting” heading=”h1″ text=”Bảng giá Linux Hosting” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

Mã khuyến mãi 80%: BLACKFRIDAY80-2019

[/ce_text][ce_divider divider_version=”short” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][ce_labelledpricing3 feature_name__group_item_template=”” feature_tooltip__group_item_template=”” first_panel_feature__group_item_template=”” first_panel_feature_icon__group_item_template=”” second_panel_feature__group_item_template=”” second_panel_feature_icon__group_item_template=”” third_panel_feature__group_item_template=”” third_panel_feature_icon__group_item_template=”” feature_name__group_item_0=”Dung lượng” feature_tooltip__group_item_0=”” first_panel_feature__group_item_0=”1200MB SSD” first_panel_feature_icon__group_item_0=”” second_panel_feature__group_item_0=”2GB SSD” second_panel_feature_icon__group_item_0=”” third_panel_feature__group_item_0=”6GB SSD” third_panel_feature_icon__group_item_0=”” feature_name__group_item_1=”Địa chỉ Email” feature_tooltip__group_item_1=”” first_panel_feature__group_item_1=”5 địa chỉ email” first_panel_feature_icon__group_item_1=”” second_panel_feature__group_item_1=”10 địa chỉ email” second_panel_feature_icon__group_item_1=”” third_panel_feature__group_item_1=”50 địa chỉ email” third_panel_feature_icon__group_item_1=”” feature_name__group_item_2=”Bandwidth” feature_tooltip__group_item_2=”” first_panel_feature__group_item_2=”Unlimited” first_panel_feature_icon__group_item_2=”” second_panel_feature__group_item_2=”Unlimited” second_panel_feature_icon__group_item_2=”” third_panel_feature__group_item_2=”Unlimited” third_panel_feature_icon__group_item_2=”” feature_name__group_item_3=”MySQL” feature_tooltip__group_item_3=”” first_panel_feature__group_item_3=”Unlimited” first_panel_feature_icon__group_item_3=”” second_panel_feature__group_item_3=”Unlimited” second_panel_feature_icon__group_item_3=”” third_panel_feature__group_item_3=”Unlimited” third_panel_feature_icon__group_item_3=”” button_style=”btn-primary” button_size=”” button_text=”ĐĂNG KÝ” popular_panel=”2″ product_text_size=”22″ popular_highlight_color=”#1abc9c” popular_secondary_color=”#dbfaf4″ check_icon_color=”#1abc9c” times_icon_color=”#c9c9c9″ panel_primary_color=”#e5e5e5″ panel_secondary_color=”#f8f8f8″ first_panel_button_url=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=247&systpl=Six&language=vietnamese” open_new_window=”0″ second_panel_button_url=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=248&systpl=Six&language=vietnamese” open_new_window_2=”0″ third_panel_button_url=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=249&systpl=Six&language=vietnamese” open_new_window_3=”0″ first_panel_product_name=”S2″ second_panel_product_name=”S3″ third_panel_product_name=”S4″ first_panel_price=”12.000″ per=”vnđ/tháng” second_panel_price=”19.200″ per2=”vnđ/tháng” third_panel_price=”28.800″ per3=”vnđ/tháng” extra_class=””][/ce_labelledpricing3][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” secondary_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” decoration_bg_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Bảng giá Reseller Hosting” heading=”h1″ text=”Bảng giá Reseller Hosting” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

Mã khuyến mãi 80%: BLACKFRIDAY80-2019

[/ce_text][ce_divider divider_version=”short” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/6″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”#000000″ heading=”RVH1″ currency=”” price=”420.000″ discounted_price=”84.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”ĐĂNG KÝ NGAY” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=105&systpl=Six&language=vietnamese” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#1fadff” icon_title__group_item_0=”10GB SSD” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#1fadff” icon_title__group_item_1=”Client Accounts: 20″ icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#1fadff” icon_title__group_item_2=”Unlimited Bandwidth” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#1fadff” icon_title__group_item_3=”Unlimited Addon Domain”][/ce_pricing][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”#000000″ heading=”RVH2″ currency=”” price=”540.000″ discounted_price=”108.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”ĐĂNG KÝ NGAY” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=106&systpl=Six&language=vietnamese” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#1fadff” icon_title__group_item_0=”20GB SSD” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#1fadff” icon_title__group_item_1=”Client Accounts: 30″ icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#1fadff” icon_title__group_item_2=”Unlimited Bandwidth” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#1fadff” icon_title__group_item_3=”Unlimited Addon Domain”][/ce_pricing][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”#000000″ heading=”RVH3″ currency=”” price=”780.000″ discounted_price=”156.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”ĐĂNG KÝ NGAY” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=107&systpl=Six&language=vietnamese” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#1fadff” icon_title__group_item_0=”40GB SSD” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#1fadff” icon_title__group_item_1=”Client Accounts: 50″ icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#1fadff” icon_title__group_item_2=”Unlimited Bandwidth” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#1fadff” icon_title__group_item_3=”Unlimited Addon Domain”][/ce_pricing][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”#000000″ heading=”RVH4″ currency=”” price=”1.200.000″ discounted_price=”240.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”ĐĂNG KÝ NGAY” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=108&systpl=Six&language=vietnamese” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#1fadff” icon_title__group_item_0=”80GB SSD” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#1fadff” icon_title__group_item_1=”Client Accounts: 90″ icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#1fadff” icon_title__group_item_2=”Unlimited Bandwidth” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#1fadff” icon_title__group_item_3=”Unlimited Addon Domain”][/ce_pricing][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”#000000″ heading=”RVH5″ currency=”” price=”1.680.000″ discounted_price=”336.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”ĐĂNG KÝ NGAY” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=109&systpl=Six&language=vietnamese” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#1fadff” icon_title__group_item_0=”160GB SSD” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#1fadff” icon_title__group_item_1=”Client Accounts: 170″ icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#1fadff” icon_title__group_item_2=”Unlimited Bandwidth” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#1fadff” icon_title__group_item_3=”Unlimited Addon Domain”][/ce_pricing][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”#000000″ heading=”RVH6″ currency=”” price=”3.000.000″ discounted_price=”600.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”ĐĂNG KÝ NGAY” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=110&systpl=Six&language=vietnamese” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#1fadff” icon_title__group_item_0=”250GB SSD” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#1fadff” icon_title__group_item_1=”Client Accounts: 260″ icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#1fadff” icon_title__group_item_2=”Unlimited Bandwidth” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#1fadff” icon_title__group_item_3=”Unlimited Addon Domain”][/ce_pricing][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” secondary_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” decoration_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Bảng giá Reseller Hosting Giá Rẻ” heading=”h1″ text=”Bảng giá Reseller Hosting Giá Rẻ” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

Mã khuyến mãi 80%: BLACKFRIDAY80-2019

[/ce_text][ce_divider divider_version=”short” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][ce_labelledpricing4 feature_name__group_item_template=”” feature_tooltip__group_item_template=”” first_panel_feature__group_item_template=”” first_panel_feature_icon__group_item_template=”” second_panel_feature__group_item_template=”” second_panel_feature_icon__group_item_template=”” third_panel_feature__group_item_template=”” third_panel_feature_icon__group_item_template=”” fourth_panel_feature__group_item_template=”” fourth_panel_feature_icon__group_item_template=”” feature_name__group_item_0=”Dung lượng” feature_tooltip__group_item_0=”” first_panel_feature__group_item_0=”20GB SSD” first_panel_feature_icon__group_item_0=”” second_panel_feature__group_item_0=”40GB SSD” second_panel_feature_icon__group_item_0=”” third_panel_feature__group_item_0=”100GB SSD” third_panel_feature_icon__group_item_0=”” fourth_panel_feature__group_item_0=”150GB SSD” fourth_panel_feature_icon__group_item_0=”” feature_name__group_item_1=”Client Accounts” feature_tooltip__group_item_1=”” first_panel_feature__group_item_1=”Unlimited” first_panel_feature_icon__group_item_1=”” second_panel_feature__group_item_1=”Unlimited” second_panel_feature_icon__group_item_1=”” third_panel_feature__group_item_1=”Unlimited” third_panel_feature_icon__group_item_1=”” fourth_panel_feature__group_item_1=”Unlimited” fourth_panel_feature_icon__group_item_1=”” feature_name__group_item_2=”Bandwidth” feature_tooltip__group_item_2=”” first_panel_feature__group_item_2=”Unlimited” first_panel_feature_icon__group_item_2=”” second_panel_feature__group_item_2=”Unlimited” second_panel_feature_icon__group_item_2=”” third_panel_feature__group_item_2=”Unlimited” third_panel_feature_icon__group_item_2=”” fourth_panel_feature__group_item_2=”Unlimited” fourth_panel_feature_icon__group_item_2=”” feature_name__group_item_3=”Addon Domain” feature_tooltip__group_item_3=”” first_panel_feature__group_item_3=”Unlimited” first_panel_feature_icon__group_item_3=”” second_panel_feature__group_item_3=”Unlimited” second_panel_feature_icon__group_item_3=”” third_panel_feature__group_item_3=”Unlimited” third_panel_feature_icon__group_item_3=”” fourth_panel_feature__group_item_3=”Unlimited” fourth_panel_feature_icon__group_item_3=”” button_style=”btn-primary” button_size=”” button_text=”ĐĂNG KÝ” popular_panel=”3″ product_text_size=”22″ popular_highlight_color=”#1abc9c” popular_secondary_color=”#dbfaf4″ check_icon_color=”#1abc9c” times_icon_color=”#bc1a3a” panel_primary_color=”#e5e5e5″ panel_secondary_color=”#f8f8f8″ first_panel_button_url=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=733&systpl=Six&language=vietnamese” open_new_window=”0″ second_panel_button_url=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=734&systpl=Six&language=vietnamese” open_new_window_2=”0″ third_panel_button_url=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=735&systpl=Six&language=vietnamese” open_new_window_3=”0″ fourth_panel_button_url=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=736&systpl=Six&language=vietnamese” open_new_window_4=”0″ first_panel_product_name=”R1″ second_panel_product_name=”R2″ third_panel_product_name=”R3″ fourth_panel_product_name=”R4″ first_panel_price=”60.000″ per=”vnđ/tháng” second_panel_price=”110.000″ per2=”vnđ/tháng” third_panel_price=”260.000″ per3=”vnđ/tháng” fourth_panel_price=”390.000″ per4=”vnđ/tháng” extra_class=””][/ce_labelledpricing4][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” secondary_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” decoration_bg_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Bảng giá dịch vụ Cloud Server – Datacenter Viettel Bình Dương” heading=”h2″ text=”Bảng giá dịch vụ Cloud Server – Datacenter Viettel Bình Dương” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

Mã khuyến mãi 50%: BLACKFRIDAY50-2019

[/ce_text][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”C” currency=”” price=”440.000″ discounted_price=”220.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=587″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”2 Core CPU E5 v3″ icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”2GB Memory” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”40GB SSD” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”SAN Storage 80Gbps” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”Không giới hạn băng thông” icon_icon__group_item_7=”fas fa-check” icon_color__group_item_7=”#00adde” icon_title__group_item_7=”License DirectAdmin”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”D” currency=”” price=”660.000″ discounted_price=”330.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=588″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”2 Core CPU E5 v3″ icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”4GB Memory” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=” 60GB SSD” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”SAN Storage 80Gbps” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”Không giới hạn băng thông” icon_icon__group_item_7=”fas fa-check” icon_color__group_item_7=”#00adde” icon_title__group_item_7=”License DirectAdmin”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”E” currency=”” price=”1.080.000″ discounted_price=”540.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=589″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”4 Core CPU E5 v3″ icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”8GB Memory” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”80GB SSD” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”SAN Storage 80Gbps” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=” Không giới hạn băng thông” icon_icon__group_item_7=”fas fa-check” icon_color__group_item_7=”#00adde” icon_title__group_item_7=”License DirectAdmin”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”F” currency=”” price=”2.160.000″ discounted_price=”1.080.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=590″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”8 Core CPU E5 v3″ icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”16GB Memory” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”160GB SSD” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”SAN Storage 80Gbps” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”Không giới hạn băng thông” icon_icon__group_item_7=”fas fa-check” icon_color__group_item_7=”#00adde” icon_title__group_item_7=”License DirectAdmin”][/ce_pricing][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” secondary_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” decoration_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”20″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_heading element_name=”Bảng giá dịch vụ Cloud Server – Datacenter Viettel Hà Nội” heading=”h2″ text=”Bảng giá dịch vụ Cloud Server – Datacenter Viettel Hà Nội” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

Mã khuyến mãi 50%: BLACKFRIDAY50-2019

[/ce_text][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”C” currency=”” price=”440.000″ discounted_price=”220.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=606″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”2 Core CPU E5″ icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”2GB Memory” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”40GB SSD” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Không giới hạn băng thông” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”License DirectAdmin”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”D” currency=”” price=”660.000″ discounted_price=”330.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=607″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”2 Core CPU E5″ icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”4GB Memory” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=” 60GB SSD” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Không giới hạn băng thông” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”License DirectAdmin”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”E” currency=”” price=”1.080.000″ discounted_price=”540.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=608″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”4 Core CPU” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”8GB Memory” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”80GB SSD” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=” Không giới hạn băng thông” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”License DirectAdmin”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”F” currency=”” price=”2.160.000″ discounted_price=”1.080.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=609″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”8 Core CPU” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”16GB Memory” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”160GB SSD” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Không giới hạn băng thông” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”License DirectAdmin”][/ce_pricing][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” secondary_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” decoration_bg_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”20″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_heading element_name=”Bảng giá dịch vụ Cloud Server – Datacenter Singapore” heading=”h2″ text=”Bảng giá dịch vụ Cloud Server – Datacenter Singapore” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

Mã khuyến mãi 50%: BLACKFRIDAY50-2019

[/ce_text][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”C” currency=”” price=”440.000″ discounted_price=”220.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=630″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”2 Core CPU” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”2GB Memory” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”40GB SSD” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Không giới hạn băng thông” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”License DirectAdmin”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”D” currency=”” price=”660.000″ discounted_price=”330.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=629″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”2 Core CPU” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”4GB Memory” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=” 60GB SSD” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Không giới hạn băng thông” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”License DirectAdmin”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”E” currency=”” price=”1.080.000″ discounted_price=”540.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=628″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”4 Core CPU” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”8GB Memory” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”80GB SSD” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=” Không giới hạn băng thông” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”License DirectAdmin”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”F” currency=”” price=”2.160.000″ discounted_price=”1.080.000″ after_price_text=”VND/tháng” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=627″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”8 Core CPU” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”16GB Memory” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”160GB SSD” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Không giới hạn băng thông” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”License DirectAdmin”][/ce_pricing][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”30″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” secondary_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” decoration_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Khuyến mãi Dedicated Server” heading=”h1″ text=”Khuyến mãi Dedicated Server” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_spacer spacer_height=”15″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_labelledpricing5 feature_name__group_item_template=”” feature_tooltip__group_item_template=”” first_panel_feature__group_item_template=”” first_panel_feature_icon__group_item_template=”” second_panel_feature__group_item_template=”” second_panel_feature_icon__group_item_template=”” third_panel_feature__group_item_template=”” third_panel_feature_icon__group_item_template=”” fourth_panel_feature__group_item_template=”” fourth_panel_feature_icon__group_item_template=”” fifth_panel_feature__group_item_template=”” fifth_panel_feature_icon__group_item_template=”” feature_name__group_item_0=”CPU” feature_tooltip__group_item_0=”” first_panel_feature__group_item_0=”1 x E5-2407″ first_panel_feature_icon__group_item_0=”” second_panel_feature__group_item_0=”2 x E5-2670″ second_panel_feature_icon__group_item_0=”” third_panel_feature__group_item_0=”2 x E5-2680v3″ third_panel_feature_icon__group_item_0=”” fourth_panel_feature__group_item_0=”2 x E5-2670″ fourth_panel_feature_icon__group_item_0=”” fifth_panel_feature__group_item_0=”2 x X5650″ fifth_panel_feature_icon__group_item_0=”” feature_name__group_item_1=”Memory” feature_tooltip__group_item_1=”” first_panel_feature__group_item_1=”8GB DDR3″ first_panel_feature_icon__group_item_1=”” second_panel_feature__group_item_1=”32GB DDR3″ second_panel_feature_icon__group_item_1=”” third_panel_feature__group_item_1=”64GB DDR4″ third_panel_feature_icon__group_item_1=”” fourth_panel_feature__group_item_1=”16GB DDR3″ fourth_panel_feature_icon__group_item_1=”” fifth_panel_feature__group_item_1=”32GB DDR3″ fifth_panel_feature_icon__group_item_1=”” feature_name__group_item_2=”Storage” feature_tooltip__group_item_2=”” first_panel_feature__group_item_2=”1 x 1TB SATA” first_panel_feature_icon__group_item_2=”” second_panel_feature__group_item_2=”250GB SSD” second_panel_feature_icon__group_item_2=”” third_panel_feature__group_item_2=”960GB SSD Enterprise” third_panel_feature_icon__group_item_2=”” fourth_panel_feature__group_item_2=”500GB SSD” fourth_panel_feature_icon__group_item_2=”” fifth_panel_feature__group_item_2=”2 x 500GB SSD Raid 1″ fifth_panel_feature_icon__group_item_2=”” feature_name__group_item_3=”Kích hoạt tự động” feature_tooltip__group_item_3=”” first_panel_feature__group_item_3=”Không” first_panel_feature_icon__group_item_3=”” second_panel_feature__group_item_3=”Có” second_panel_feature_icon__group_item_3=”” third_panel_feature__group_item_3=”Có” third_panel_feature_icon__group_item_3=”” fourth_panel_feature__group_item_3=”Có” fourth_panel_feature_icon__group_item_3=”” fifth_panel_feature__group_item_3=”Có” fifth_panel_feature_icon__group_item_3=”” feature_name__group_item_4=”Thời gian kích hoạt” feature_tooltip__group_item_4=”” first_panel_feature__group_item_4=”24 giờ” first_panel_feature_icon__group_item_4=”” second_panel_feature__group_item_4=”15 phút” second_panel_feature_icon__group_item_4=”” third_panel_feature__group_item_4=”15 phút” third_panel_feature_icon__group_item_4=”” fourth_panel_feature__group_item_4=”15 phút” fourth_panel_feature_icon__group_item_4=”” fifth_panel_feature__group_item_4=”15 phút” fifth_panel_feature_icon__group_item_4=”” feature_name__group_item_5=”Lưu lượng truyền tải” feature_tooltip__group_item_5=”” first_panel_feature__group_item_5=”Không giới hạn” first_panel_feature_icon__group_item_5=”” second_panel_feature__group_item_5=”Không giới hạn” second_panel_feature_icon__group_item_5=”” third_panel_feature__group_item_5=”Không giới hạn” third_panel_feature_icon__group_item_5=”” fourth_panel_feature__group_item_5=”Không giới hạn” fourth_panel_feature_icon__group_item_5=”” fifth_panel_feature__group_item_5=”Không giới hạn” fifth_panel_feature_icon__group_item_5=”” feature_name__group_item_6=”LAN port” feature_tooltip__group_item_6=”” first_panel_feature__group_item_6=”1Gbps” first_panel_feature_icon__group_item_6=”” second_panel_feature__group_item_6=”1Gbps” second_panel_feature_icon__group_item_6=”” third_panel_feature__group_item_6=”1Gbps” third_panel_feature_icon__group_item_6=”” fourth_panel_feature__group_item_6=”1Gbps” fourth_panel_feature_icon__group_item_6=”” fifth_panel_feature__group_item_6=”1Gbps” fifth_panel_feature_icon__group_item_6=”” feature_name__group_item_7=”DirectAdmin” feature_tooltip__group_item_7=”” first_panel_feature__group_item_7=”Miễn phí” first_panel_feature_icon__group_item_7=”” second_panel_feature__group_item_7=”Miễn phí” second_panel_feature_icon__group_item_7=”” third_panel_feature__group_item_7=”Miễn phí” third_panel_feature_icon__group_item_7=”” fourth_panel_feature__group_item_7=”Miễn phí” fourth_panel_feature_icon__group_item_7=”” fifth_panel_feature__group_item_7=”Miễn phí” fifth_panel_feature_icon__group_item_7=”” feature_name__group_item_8=”Datacenter” feature_tooltip__group_item_8=”” first_panel_feature__group_item_8=”Việt Nam” first_panel_feature_icon__group_item_8=”” second_panel_feature__group_item_8=”Việt Nam” second_panel_feature_icon__group_item_8=”” third_panel_feature__group_item_8=”Việt Nam” third_panel_feature_icon__group_item_8=”” fourth_panel_feature__group_item_8=”Singapore” fourth_panel_feature_icon__group_item_8=”” fifth_panel_feature__group_item_8=”Singapore” fifth_panel_feature_icon__group_item_8=”” feature_name__group_item_9=”KVM online” feature_tooltip__group_item_9=”” first_panel_feature__group_item_9=”Request” first_panel_feature_icon__group_item_9=”” second_panel_feature__group_item_9=”Ready” second_panel_feature_icon__group_item_9=”” third_panel_feature__group_item_9=”Ready” third_panel_feature_icon__group_item_9=”” fourth_panel_feature__group_item_9=”Ready” fourth_panel_feature_icon__group_item_9=”” fifth_panel_feature__group_item_9=”Ready” fifth_panel_feature_icon__group_item_9=”” feature_name__group_item_10=”Reinstall online” feature_tooltip__group_item_10=”” first_panel_feature__group_item_10=”Không” first_panel_feature_icon__group_item_10=”” second_panel_feature__group_item_10=”Có hỗ trợ” second_panel_feature_icon__group_item_10=”” third_panel_feature__group_item_10=”Có hỗ trợ” third_panel_feature_icon__group_item_10=”” fourth_panel_feature__group_item_10=”Có hỗ trợ” fourth_panel_feature_icon__group_item_10=”” fifth_panel_feature__group_item_10=”Có hỗ trợ” fifth_panel_feature_icon__group_item_10=”” feature_name__group_item_11=”Biểu đồ băng thông” feature_tooltip__group_item_11=”” first_panel_feature__group_item_11=”Có hỗ trợ” first_panel_feature_icon__group_item_11=”” second_panel_feature__group_item_11=”Có hỗ trợ” second_panel_feature_icon__group_item_11=”” third_panel_feature__group_item_11=”Có hỗ trợ” third_panel_feature_icon__group_item_11=”” fourth_panel_feature__group_item_11=”Có hỗ trợ” fourth_panel_feature_icon__group_item_11=”” fifth_panel_feature__group_item_11=”Có hỗ trợ” fifth_panel_feature_icon__group_item_11=”” feature_name__group_item_12=”Reboot server” feature_tooltip__group_item_12=”” first_panel_feature__group_item_12=”Không” first_panel_feature_icon__group_item_12=”” second_panel_feature__group_item_12=”Có hỗ trợ” second_panel_feature_icon__group_item_12=”” third_panel_feature__group_item_12=”Có hỗ trợ” third_panel_feature_icon__group_item_12=”” fourth_panel_feature__group_item_12=”Có hỗ trợ” fourth_panel_feature_icon__group_item_12=”” fifth_panel_feature__group_item_12=”Có hỗ trợ” fifth_panel_feature_icon__group_item_12=”” feature_name__group_item_13=”Shutdown server” feature_tooltip__group_item_13=”” first_panel_feature__group_item_13=”Không” first_panel_feature_icon__group_item_13=”” second_panel_feature__group_item_13=”Có hỗ trợ” second_panel_feature_icon__group_item_13=”” third_panel_feature__group_item_13=”Có hỗ trợ” third_panel_feature_icon__group_item_13=”” fourth_panel_feature__group_item_13=”Có hỗ trợ” fourth_panel_feature_icon__group_item_13=”” fifth_panel_feature__group_item_13=”Có hỗ trợ” fifth_panel_feature_icon__group_item_13=”” feature_name__group_item_14=”Power On server” feature_tooltip__group_item_14=”” first_panel_feature__group_item_14=”Không” first_panel_feature_icon__group_item_14=”” second_panel_feature__group_item_14=”Có hỗ trợ” second_panel_feature_icon__group_item_14=”” third_panel_feature__group_item_14=”Có hỗ trợ” third_panel_feature_icon__group_item_14=”” fourth_panel_feature__group_item_14=”Có hỗ trợ” fourth_panel_feature_icon__group_item_14=”” fifth_panel_feature__group_item_14=”Có hỗ trợ” fifth_panel_feature_icon__group_item_14=”” feature_name__group_item_15=”Phí 6 tháng” feature_tooltip__group_item_15=”” first_panel_feature__group_item_15=”1,000,000 vnđ/tháng” first_panel_feature_icon__group_item_15=”” second_panel_feature__group_item_15=”1,700,000 vnđ/tháng” second_panel_feature_icon__group_item_15=”” third_panel_feature__group_item_15=”5,000,000 vnđ/tháng” third_panel_feature_icon__group_item_15=”” fourth_panel_feature__group_item_15=”2,700,000 vnđ/tháng” fourth_panel_feature_icon__group_item_15=”” fifth_panel_feature__group_item_15=”5,000,000 vnđ/tháng” fifth_panel_feature_icon__group_item_15=”” feature_name__group_item_16=”Phí 12 tháng” feature_tooltip__group_item_16=”” first_panel_feature__group_item_16=”1,000,000 vnđ/tháng” first_panel_feature_icon__group_item_16=”” second_panel_feature__group_item_16=”1,700,000 vnđ/tháng” second_panel_feature_icon__group_item_16=”” third_panel_feature__group_item_16=”3,500,000 vnđ/tháng” third_panel_feature_icon__group_item_16=”” fourth_panel_feature__group_item_16=”2,700,000 vnđ/tháng” fourth_panel_feature_icon__group_item_16=”” fifth_panel_feature__group_item_16=”4,000,000 vnđ/tháng” fifth_panel_feature_icon__group_item_16=”” feature_name__group_item_17=”Phí 24 tháng” feature_tooltip__group_item_17=”” first_panel_feature__group_item_17=”1,000,000 vnđ/tháng” first_panel_feature_icon__group_item_17=”” second_panel_feature__group_item_17=”1,700,000 vnđ/tháng” second_panel_feature_icon__group_item_17=”” third_panel_feature__group_item_17=”2,950,000 vnđ/tháng” third_panel_feature_icon__group_item_17=”” fourth_panel_feature__group_item_17=”2,700,000 vnđ/tháng” fourth_panel_feature_icon__group_item_17=”” fifth_panel_feature__group_item_17=”4,000,000 vnđ/tháng” fifth_panel_feature_icon__group_item_17=”” feature_name__group_item_18=”Phí 36 tháng” feature_tooltip__group_item_18=”” first_panel_feature__group_item_18=”1,000,000 vnđ/tháng” first_panel_feature_icon__group_item_18=”” second_panel_feature__group_item_18=”1,700,000 vnđ/tháng” second_panel_feature_icon__group_item_18=”” third_panel_feature__group_item_18=”2,500,000 vnđ/tháng” third_panel_feature_icon__group_item_18=”” fourth_panel_feature__group_item_18=”2,700,000 vnđ/tháng” fourth_panel_feature_icon__group_item_18=”” fifth_panel_feature__group_item_18=”4,000,000 vnđ/tháng” fifth_panel_feature_icon__group_item_18=”” button_style=”btn-primary” button_size=”” button_text=”Đăng ký” popular_panel=”3″ product_text_size=”22″ popular_highlight_color=”#1abc9c” popular_secondary_color=”#dbfaf4″ check_icon_color=”#1abc9c” times_icon_color=”#bc1a3a” panel_primary_color=”#e5e5e5″ panel_secondary_color=”#f8f8f8″ first_panel_button_url=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=681″ open_new_window=”1″ second_panel_button_url=”https://id.vhost.vn/order/main/packages/server/?group_id=4&package_id=42″ open_new_window_2=”1″ third_panel_button_url=”https://id.vhost.vn/order/main/packages/server/?group_id=4&package_id=43″ open_new_window_3=”1″ fourth_panel_button_url=”https://id.vhost.vn/order/main/packages/server/?group_id=5&package_id=32″ open_new_window_4=”1″ fifth_panel_button_url=”https://id.vhost.vn/order/main/packages/server/?group_id=5&package_id=30″ open_new_window_5=”1″ first_panel_product_name=”A” second_panel_product_name=”B” third_panel_product_name=”C” fourth_panel_product_name=”D” fifth_panel_product_name=”E” first_panel_price=”1.000.000 vnđ” per=”/tháng” second_panel_price=”1.700.000 vnđ” per2=”/tháng” third_panel_price=”3.500.000 vnđ” per3=”/tháng” fourth_panel_price=”2.700.000 vnđ” per4=”/tháng” fifth_panel_price=”4.000.000 vnđ” per5=”/tháng” extra_class=””][/ce_labelledpricing5][ce_spacer spacer_height=”25″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”slope-right.svg” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”20″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_heading element_name=”Đối tác” heading=”h1″ text=”Đối tác” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_divider divider_version=”tiny” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”centos.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cisco.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cloudflare.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cloudlinux.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”dell.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”intel.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][/ce_row][/ce_section]

Scroll to Top