Bảng giá dịch vụ thuê máy chủ datacenter Singapore

X5650

Datacenter Singapore

1,800,000
VNĐ/tháng
 • CPU: 2 x X5650
 • RAM: 64GB DDR3
 • Disk: 1TB SSD
 • Network: 100Mbps
 • LAN port: 1Gbps

X5650

Datacenter Singapore

2,800,000
VNĐ/tháng
 • CPU: 2 x X5650
 • RAM: 96GB DDR3
 • Disk: 1TB SSD
 • Network: 100Mbps
 • LAN port: 1Gbps

E5

Datacenter Singapore

4,800,000
VNĐ/tháng
 • CPU: 2 x E5-2680 v4
 • RAM: 64GB DDR3
 • Disk: 3 x 960GB SSD
 • Network: 100Mbps
 • LAN port: 1Gbps
Scroll to Top