Khuyến mãi mừng sinh nhật vHost nhân dịp tròn 8 năm tuổi

[ce_section element_name=”Home Slider Section” width=”full” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” extra_class=”” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_revslider revslider=”home1″ extra_class=””][/ce_revslider][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Feature Section” width=”boxed” bg_color=”#ffffff” bg_image=”” padding=”60px,0px,60px,0px” margin=”,,,” extra_class=”” svg_file=”slope-right.svg” accent_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” secondary_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” decoration_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″][ce_row element_name=”Hosting Features”][ce_column width=”1/4″][ce_svgdrawing svg_file=”rocket.svg” svg_width=”90px” alignment=”text-center” extra_class=”” svg_margin_top=”0″ accent_fill_color=”” secondary_fill_color=””][/ce_svgdrawing][ce_heading element_name=”Thanh toán online” heading=”h4″ text=”Thanh toán online” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=”text-center”] Tất cả các dịch vụ đều được hỗ trợ kích hoạt ngay lập tức kể từ khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán hóa đơn [/ce_text][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_svgdrawing svg_file=”ring.svg” svg_width=”90px” alignment=”text-center” extra_class=”” svg_margin_top=”0″ accent_fill_color=”” secondary_fill_color=””][/ce_svgdrawing][ce_heading element_name=”Free Migration” heading=”h4″ text=”Miễn phí chuyển dữ liệu” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=”text-center”] vHost sẽ hỗ trợ Quý khách trong việc chuyển dịch vụ từ nhà cung cấp khác về vHost. Quý khách vui lòng gửi yêu cầu về bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ. [/ce_text][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_svgdrawing svg_file=”globe.svg” svg_width=”90px” alignment=”text-center” extra_class=”” svg_margin_top=”0″ accent_fill_color=”” secondary_fill_color=””][/ce_svgdrawing][ce_heading element_name=”Trial 7 days” heading=”h4″ text=”Chính sách dùng thử 7 ngày” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=”text-center”] vHost sẽ hỗ trợ Quý khách dùng thử dịch vụ trong vòng 7 ngày để kiểm tra chất lượng dịch vụ cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu của Quý khách trước khi Quý khách tiến hành thanh toán. [/ce_text][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_svgdrawing svg_file=”rocket.svg” svg_width=”90px” alignment=”text-center” extra_class=”” svg_margin_top=”0″ accent_fill_color=”” secondary_fill_color=””][/ce_svgdrawing][ce_heading element_name=”Thanh toán theo tháng” heading=”h4″ text=”Thanh toán theo tháng” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=”text-center”] vHost hỗ trợ thanh toán chi phí với chu kỳ tối thiểu 1 tháng trở lên đối với tất cả các cấu hình. Quý khách không cần bỏ ra số tiền quá lớn ngay từ ban đầu để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. [/ce_text][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Domain” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” secondary_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” decoration_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”15″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_heading element_name=”Bảo vệ thương hiệu của Quý khách bằng việc đăng ký tên miền ngay hôm nay” heading=”h3″ text=”Bảo vệ thương hiệu của Quý khách bằng việc đăng ký tên miền ngay hôm nay” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_domainchecker domain_checker_style=”2″ domain_checker_heading_text=”” domain_checker_text_color=”” domain_checker_input_box_size=”input-group-xl” domain_checker_input_box_placeholder=”yourdomain.xyz” domain_checker_button_style=”btn-primary” enabled_transfer_button=”1″ domain_transfer_button_style=”btn-danger” domain_checker_button_text=”Đăng ký ngay” domain_transfer_button_text=”Chuyển về vHost” domain_checker_tlds=”1″ domain_checker_tlds_str=”.com,.net,.org,.biz,.info” extra_class=””][/ce_domainchecker][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”15″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_spotlighttlds currency_id=”1″ well_style=””][/ce_spotlighttlds][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Hosting Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”40px,0px,60px,0px” margin=”,,,” extra_class=”” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/2″][ce_heading element_name=”Khuyến mãi dịch vụ Web Hosting” heading=”h1″ text=”Web Hosting” color=”” align=”left” extra_class=””][/ce_heading][ce_iconlist titletext=”” titlesize=”1″ list_font_size=”” vertical_spacing=”pv-no” horizontal_padding=”pv-no” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00aeff” icon_title__group_item_0=”Giảm 50% các dịch vụ SEO Hosting, Business Hosting, Linux Hosting, Reseller Hosting, Windows Hosting” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00aeff” icon_title__group_item_1=”Áp dụng cho chu kỳ thanh toán 12 tháng trở lên” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00aeff” icon_title__group_item_2=”Mã giảm giá: vHost850″ icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00aeff” icon_title__group_item_3=”Áp dụng đến hết ngày 30/09/2018″ icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=””][/ce_iconlist][ce_spacer spacer_height=”15″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_button element_name=”Button” link=”https://vhost.vn/hosting/business-hosting/” text=”Xem ngay” size=”btn-lg” style=”btn-primary” icon=”” target=”_self” fill_100=” ” extra_class=””][/ce_button][/ce_column][ce_column width=”1/2″][ce_picture element_name=”Picture” image=”15223″ extra_class=””][/ce_picture][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_divider divider_version=”full” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/2″][ce_heading element_name=”Khuyến mãi dịch vụ Email” heading=”h1″ text=”Dịch vụ Email” color=”” align=”left” extra_class=””][/ce_heading][ce_iconlist titletext=”” titlesize=”1″ list_font_size=”” vertical_spacing=”pv-no” horizontal_padding=”pv-no” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00aeff” icon_title__group_item_0=”Giảm 30% các dịch vụ Email Hosting và Email Server” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00aeff” icon_title__group_item_1=”Áp dụng đối với các chu kỳ thanh toán 12 tháng trở lên” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00aeff” icon_title__group_item_2=”Mã giảm giá: vHost830″ icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00aeff” icon_title__group_item_3=”Áp dụng đến hết ngày 30/09/2018″ icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=””][/ce_iconlist][ce_spacer spacer_height=”15″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_button element_name=”Button” link=”https://vhost.vn/email/email-hosting/” text=”Xem ngay” size=”btn-lg” style=”btn-primary” icon=”” target=”_self” fill_100=” ” extra_class=””][/ce_button][/ce_column][ce_column width=”1/2″][ce_picture element_name=”Picture” image=”15227″ extra_class=””][/ce_picture][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_divider divider_version=”full” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/2″][ce_heading element_name=”Khuyến mãi dịch vụ Cloud Server” heading=”h1″ text=”Dịch vụ Cloud Server” color=”” align=”left” extra_class=””][/ce_heading][ce_iconlist titletext=”” titlesize=”1″ list_font_size=”” vertical_spacing=”pv-no” horizontal_padding=”pv-no” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00aeff” icon_title__group_item_0=”Giảm 20% các dịch vụ Cloud VPS SSD Enterprise và HDD Enterprise” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00aeff” icon_title__group_item_1=”Áp dụng đối với các chu kỳ thanh toán 12 tháng trở lên” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00aeff” icon_title__group_item_2=”Áp dụng cho các datacenter Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội và Singapore” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00aeff” icon_title__group_item_3=”Quà tặng đặc biệt: miễn phí bản quyền DirectAdmin hoặc Plesk 10 domain đối với các hóa đơn VPS có giá trị trên 12 triệu/năm” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00aeff” icon_title__group_item_4=”Mã giảm giá: vHost820″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00aeff” icon_title__group_item_5=”Áp dụng đến hết ngày 30/09/2018″ icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=””][/ce_iconlist][ce_spacer spacer_height=”15″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_button element_name=”Button” link=”https://vhost.vn/cloud-server/cloud-vps-hdd/” text=”Xem ngay” size=”btn-lg” style=”btn-primary” icon=”” target=”_self” fill_100=” ” extra_class=””][/ce_button][/ce_column][ce_column width=”1/2″][ce_picture element_name=”Picture” image=”15415″ extra_class=””][/ce_picture][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_divider divider_version=”full” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][ce_spacer spacer_height=”20″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_heading element_name=”Server” heading=”h1″ text=”Khuyến mãi cho thuê server riêng chỉ 500,000 vnđ/tháng” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” heading=”A” currency=”” price=”500.000″ after_price_text=”vnđ/tháng” pricing_button_text=”Xem ngay” pricing_button_link=”https://vhost.vn/khuyen-mai-cho-thue-server/” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” padding=”0″ icon_icon__group_item_0=”” icon_color__group_item_0=”” icon_title__group_item_0=”2 x E5440″ icon_icon__group_item_1=”” icon_color__group_item_1=”” icon_title__group_item_1=”8GB Memory” column_heading_size=”h5″ column_heading_text_color=”” icon_icon__group_item_2=”” icon_color__group_item_2=”” icon_title__group_item_2=”1 x 250GB SATA” icon_icon__group_item_3=”” icon_color__group_item_3=”” icon_title__group_item_3=”Cổng mạng 1Gbps” discounted_price=”” icon_icon__group_item_4=”” icon_color__group_item_4=”” icon_title__group_item_4=”Băng thông: 100Mbps” icon_icon__group_item_5=”” icon_color__group_item_5=”” icon_title__group_item_5=”Datacenter Hồ Chí Minh”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Popular” heading=”B” currency=”” price=”500.000″ after_price_text=”vnđ/tháng” pricing_button_text=”Xem ngay” pricing_button_link=”https://vhost.vn/khuyen-mai-cho-thue-server/” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” padding=”0″ icon_icon__group_item_0=”” icon_color__group_item_0=”” icon_title__group_item_0=”2 x X5650″ icon_icon__group_item_1=”” icon_color__group_item_1=”” icon_title__group_item_1=”8GB Memory” column_heading_size=”h5″ column_heading_text_color=”” icon_icon__group_item_2=”” icon_color__group_item_2=”” icon_title__group_item_2=”1 x 1TB SATA” icon_icon__group_item_3=”” icon_color__group_item_3=”” icon_title__group_item_3=”Cổng mạng 1Gbps” discounted_price=”” icon_icon__group_item_4=”” icon_color__group_item_4=”” icon_title__group_item_4=”Băng thông: 100Mbps” icon_icon__group_item_5=”” icon_color__group_item_5=”” icon_title__group_item_5=”Datacenter Bình Dương”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” heading=”C” currency=”” price=”500.000″ after_price_text=”vnđ/tháng” pricing_button_text=”Xem ngay” pricing_button_link=”https://vhost.vn/khuyen-mai-cho-thue-server/” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” padding=”0″ icon_icon__group_item_0=”” icon_color__group_item_0=”” icon_title__group_item_0=”2 x X5650″ icon_icon__group_item_1=”” icon_color__group_item_1=”” icon_title__group_item_1=”32GB Memory” column_heading_size=”h5″ column_heading_text_color=”” icon_icon__group_item_2=”” icon_color__group_item_2=”” icon_title__group_item_2=”1 x 500GB SSD” icon_icon__group_item_3=”” icon_color__group_item_3=”” icon_title__group_item_3=”Cổng mạng 1Gbps” discounted_price=”” icon_icon__group_item_4=”” icon_color__group_item_4=”” icon_title__group_item_4=”Băng thông: 100Mbps” icon_icon__group_item_5=”” icon_color__group_item_5=”” icon_title__group_item_5=”Datacenter Hà Nội”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h5″ column_heading_text_color=”” heading=”D” currency=”” price=”500.000″ discounted_price=”” after_price_text=”vnđ/tháng” pricing_button_text=”Xem ngay” pricing_button_link=”https://vhost.vn/khuyen-mai-cho-thue-server/” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”” icon_color__group_item_0=”” icon_title__group_item_0=”2 x E5-2670″ icon_icon__group_item_1=”” icon_color__group_item_1=”” icon_title__group_item_1=”16GB Memory” icon_icon__group_item_2=”” icon_color__group_item_2=”” icon_title__group_item_2=”1 x 500GB SSD” icon_icon__group_item_3=”” icon_color__group_item_3=”” icon_title__group_item_3=”Cổng mạng 1Gbps” icon_icon__group_item_4=”” icon_color__group_item_4=”” icon_title__group_item_4=”Băng thông: 100Mbps” icon_icon__group_item_5=”” icon_color__group_item_5=”” icon_title__group_item_5=”Datacenter Singapore”][/ce_pricing][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”20″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”90px,0px,90px,0px” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Heading” heading=”h1″ text=”Quý khách muốn chuyển dữ liệu về vHost?” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_spacer spacer_height=”30″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_button element_name=”Button” link=”https://go.vhost.vn/support” text=”Liên Hệ vHost ngay” size=”btn-lg” style=”btn-primary” icon=”” target=”_self” fill_100=” ” extra_class=”text-center”][/ce_button][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Đối tác” width=”boxed” bg_color=”#ffffff” bg_image=”” padding=”60px,0px,60px,0px” margin=”,,,” extra_class=”” svg_file=”slope-right.svg” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Đối tác” heading=”h1″ text=”Đối tác” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_divider divider_version=”tiny” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][ce_spacer spacer_height=”15″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”dell.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cisco.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”centos.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cpanel.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cloudflare.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”ms.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][/ce_row][/ce_section]

Scroll to Top