Hướng dẫn enable/disable dịch vụ trên DirectAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách enable hoặc disable một dịch vụ trên DirectAdmin. Bước 1: sửa file /usr/local/directadmin/data/admin/services.status, trong file này sẽ có danh sách các dịch vụ đang chạy trên DirectAdmin, DirectAdmin sẽ tự động start các dịch vụ nếu nó bị stop Ví dụ muốn disable dịch vụ DNS, ta sửa dịch

Hướng dẫn enable/disable dịch vụ trên DirectAdmin Xem thêm »