Colocation

Hướng dẫn Active License Cpanel + CloudLinux

Để có thể active CloudLinux + cPanel sau thời gian dùng thử, vHost xin hướng dẫn các bước thao tác như bên dưới. Cloudlinux Để active license Cloudlinux ta chỉ cần chạy 2 lệnh sau:  Hình ảnh demo: Cpanel Để active license cPanel ta chỉ cần chạy lệnh sau: Hình ảnh demo:

Hướng dẫn Active License Cpanel + CloudLinux Xem thêm »

Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty

Giới thiệu Hiểu đơn giản SOCKS là 1 proxy được ứng dụng tốt hơn HTTP proxy vì nó hỗ trợ tốt và an toàn hơn. SOCKS proxy cho phép làm việc trên môi trường Internet với bất cứ giao thức nào như: TTP, FTP, SMTP (Simple Message Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol – version

Hướng dẫn tạo SOCKS 5 proxy via SSH bằng phần mềm Putty Xem thêm »

Hướng dẫn tạo SOCKS proxy với Bitvise SSH Client

Giới thiệu Hiểu đơn giản SOCKS là 1 proxy được ứng dụng tốt hơn HTTP proxy vì nó hỗ trợ tốt và an toàn hơn. SOCKS proxy cho phép làm việc trên môi trường Internet với bất cứ giao thức nào như: TTP, FTP, SMTP (Simple Message Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol – version

Hướng dẫn tạo SOCKS proxy với Bitvise SSH Client Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên DirectAdmin

Bước 1: Di chuyển đến thư mục custombuild Bước 2: Thực hiện update các thư viện mới Bước 3: Đặt giá trị clamav = yes Bước 4: Chạy cài đặt ClamAV Bước 5: Update ClamAV Bước 6: Chỉnh sửa /etc/exim.conf Thêm giá trị av_scanner = clamd:127.0.0.1 3310 ở phía trên “primary_hostname =” Chú ý: Nếu đang chạy custombuild 2.x, thì có

Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên DirectAdmin Xem thêm »

Hướng dẫn khắc phục VPS bị Spam Mail

Nhận biết Nguyên nhân Cách xác định Bước 1: Kiểm tra số lượng mail trong queue Nếu con số >100 thì cũng đồng nghĩa là VPS đang thực hiện spam mail ra ngoài. Bước 2: Kiểm tra danh sách mail trong queue Kiểm tra để biết cụ thể user account mail nào đang thực hiện spam. Bước

Hướng dẫn khắc phục VPS bị Spam Mail Xem thêm »

Hướng dẫn đổi port mặc định của DirectAdmin

Giới thiệu Server hay VPS nếu có sử dụng control DirectAdmin thì người quản trị không thể tránh khỏi việc thường xuyên nhận được email thông báo có tiêu đề dạng “Brute-Force Attack detected in service log from IP(s) 80.82.70.167” Vậy Brute-Force Attack là gì? Trên môi trường internet thì một trong những hình thức phổ

Hướng dẫn đổi port mặc định của DirectAdmin Xem thêm »

Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên Linux

Giới thiệu Lệnh TOP là một trong những lệnh cực kì quan trong cho admin quản trị hệ thống Linux, quản trị được các thông số, CPU, RAM, I/O , các tiến trình đang hoạt động trên hệ thống. Lệnh trên giúp cho admin có thể giám sát hệ thống của mình một cách chuyên nghiệp và

Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên Linux Xem thêm »

Scroll to Top