Category: Hướng dẫn sử dụng

how_to_register_your_website_domain_guide_id36417621_size485

Hướng dẫn đăng ký domain quốc tế

Để chủ động và nhanh chóng trong việc đăng ký domain quốc tế tại vHost.vn, Quý khách có thể thực hiện theo hướng dẫn sau: 1. Truy cập https://vhost.vn/ten-mien/dang-ky-ten-mien   2. Nhập tên domain muốn đăng ký –> chọn Kiểm tra   3. Nếu tên miền chưa có ai đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo như hình  –> click Đặt […]

OnlinePayment

Hướng dẫn đăng ký domain quốc tế thanh toán online

1. Truy cập http://members.vhost.vn/domainchecker.php   2. Nhập thông tin domain và mã xác nhận –> chọn Kiểm tra tên miền   3. Nếu tên miền chưa có ai đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo như hình –> Chọn số năm là 2 năm –> click Đặt hàng ngay.   4. Nếu có nameserver riêng, bạn có thể thay […]

Tin khuyến mãi