VPS

Hướng dẫn kết nối proxy server của vHost để tăng tốc độ truy cập Internet quốc tế

Proxy server chắc không còn là một khái niệm xa lạ đối với người dùng Internet. Nó đóng vai trò là một server trung gian giữa người dùng và website mà họ truy cập đến. Một proxy server sẽ có nhiều tính năng như kiểm soát việc truy cập Internet của người dùng, chia sẻ […]

Hướng dẫn kết nối proxy server của vHost để tăng tốc độ truy cập Internet quốc tế Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt CWP (Control Web Panel)

Giới thiệu Hiện nay việc quản lý mọi thứ trong server bằng giao diện rất phổ biến thay vì chúng ta phải đăng nhập vào server và dùng commnad để quản trị server thì chúng ta có thế sử dụng các Control Panel để quản lý dễ dàng với giao diện thân thiện. CWP (Control

Hướng dẫn cài đặt CWP (Control Web Panel) Xem thêm »

Scroll to Top