Thông báo tách riêng hệ thống gửi và nhận email

Kính gửi Quý Khách hàng,

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại vHost trong suốt thời gian vừa qua.

Nhằm đảm bảo chất lượng và tính ổn định cho dịch vụ, vHost sẽ quy hoạch lại và tách riêng hệ thống gửi, nhận email cụ thể như sau:

Hệ thống gửi email sẽ có 5 server bao gồm:

  • mailgw01.vhost.vn
  • mailgw02.vhost.vn
  • mailgw03.vhost.vn
  • mailgw04.vhost.vn
  • mailgw05.vhost.vn

Hệ thống nhận email mới bao gồm 2 server:

  • mx1.vhost.vn
  • mx2.vhost.vn

Dịch vụ áp dụng: Email Hosting, Email Relay, Email Pro và Email Server.

Thời gian thực hiện: 9:00 AM ngày 09/07/2024 (GMT +7:00).

Ảnh hưởng: Dịch vụ Quý khách hàng sẽ không ảnh hưởng trong thời gian chuyển đổi.

Lưu ý: Việc chuyển đổi hoàn toàn tự động, Quý khách không cần cập nhật trên dịch vụ đang sử dụng.

Nếu Quý khách hàng có vấn đề gì còn thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm, Quý khách vui lòng liên hệ với vHost qua các kênh sau:

Trân trọng,

Scroll to Top