Hướng dẫn thay đổi port Remote Desktop

Với port default Remote Desktop là 3389, chính vì vậy để an toàn hơn cho việc truy cập hệ thống từ xa bằng phương pháp Remote Desktop, bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cách thực hiện change port Remote Desktop.

* Một số điều kiện cần đảm bảo trước khi thực hiện change port:

   Tránh xung đột cổng kết nối với phần mềm khác. (ví dụ: 80 cổng kết nối HTTP, 443 cổng kết nối HTTPS, 3306 cổng kết nối mặc định đến các phần mềm SQL)

   Được mở cổng kết nối trên Firewall

* Cách thực hiện:

– Vào Start, chọn Run (hoặc bấm phím Windows + R)
– Gõ dòng lệnh sau đây vào hộp thoại Run: regedit và nhấn Enter

Tìm đến đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

Double click PortNumber và chọn Decimal sau đó nhập vào số port cần change ở mục Value data:

Để thực hiện truy cập Remote Desktop thông qua port mới, Quý khách có thể thực hiện remote vào bằng cách thêm dấu hai chấm và số port vào sau địa chỉ IP như ảnh bên dưới.

*Thay 3389 thành số port mới.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top