SPAM Filters

SPAM Filters trong DirectAdmin hỗ trợ việc tạo bộ lọc chống mail spam hoặc mail chứa các nguy cơ ảnh hưởng đến bảo mật hệ thống ở mức độ cơ bản.

Login Directadmin (quyền user) -> chọn SPAM Filters (trong group E-Mail Management).

Tạo mailing lists:

 • Block a specific e-mail address: lọc địa chỉ email cụ thể.
 • Block mail from an entire domain: lọc email dựa trên domain của email gửi đến.
 • Block all e-mail containing the word: lọc dựa vào từ ngữ.
 • Block all e-mail larger than: lọc dựa vào dung lượng.
 • Enable adult filter: lọc các từ ngữ xấu hoặc địa chỉ đáng nghi (mặc định là Disabled).
 • Action for filter matches:hành động sẽ thực thi đối với các email bị bộ lọc phát hiện.
  • Drop email: Loại bỏ.
  • Send to spambox: Chuyển tới mục spam.
  • Save: Lưu lại tùy chọn.

Xóa bộ lọc:

 • Bước 1: Click vào chọn Select.
 • Bước 2: Click vào Delete Selected.

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top