Hướng dẫn tạo thêm tài khoản và phân quyền người dùng phụ trên trang quản lý vHost

Trong trường hợp nếu như Quý khách muốn quản lý tài khoản quản lý dịch vụ tại vHost với nhiều tài khoản email khác nhau, Quý khách có thể thực hiện theo hướng dẫn sau để được phân quyền nhiều tài khoản email đó: Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý người dùng Tại […]

Hướng dẫn tạo thêm tài khoản và phân quyền người dùng phụ trên trang quản lý vHost Xem thêm »