Hướng dẫn change ASP.NET framework version trên Parallels Plesk

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn change ASP.NET framework version để fix lỗi 500 internal server error khi truy cập website do không phù hợp version ASP.NET framework. Step 1: Đăng nhập vào control quản lý Parallels Plesk hosting, Click Website & Domain –> Show More để mở những chức năng ẩn Step 2: […]

Hướng dẫn change ASP.NET framework version trên Parallels Plesk Xem thêm »