Warning: Fatal error 9001 occurred trên SQLServer 2008

Lỗi Warning: Fatal error 9001 occurred trên SQLServer 2008

Nguyên nhân trong quá trình sử dụng database truy xuất nhiều lần bằng remote SQL để chỉnh sửa trực tiếp hoặc có các truy vấn ngầm không ngừng với thời gian quá lâu không được giải phóng trên server dẫn đến tình trang database bị treo.

Để giải quyết vấn đề này, vào trình quản lý sql server, chọn database đang gặp lỗi, click phải chuột chọn task -> task offline. Sau khi success full, thực hiện lại thao tác -> task -> bring online và kiểm tra lại.

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với vHost để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top