Hướng dẫn cấu hình Email Relay cho Mailcow

Bài viết này sẽ hướng dẫn các cách cấu hình Email Relay trên Mailcow.

Bước 1: Cấu hình Routing

Chọn Configuration > Routing

Điền thông tin phía dưới Add sender-dependent transport, sau đó nhấn Add

  • Host: ns6.vhost.vn:25
  • Username: Thông tin user mà nhà cung cấp dịch vụ (Provider) gửi đến cho bạn
  • Password: Mật khẩu đi kèm với username

Bước 2: Trỏ record SPF

Bạn thực hiện trỏ record SPF qua vHost theo bài hướng dẫn tại đây.

DomainTypeValue
domain.comTXTv=spf1 include:_spf.vhost.vn ~all

Bước 3: Test kết nối đến relay

Tại ô routing vừa mới tạo, chọn Test

Điền email gửi và email nhận, sau đó nhấn Run test

Nếu test thành công sẽ có thông báo là 250 OK

Bước 4: Cấu hình lại domain

Chọn Email > Configuration > Edit domain mà bạn muốn cấu hình relay

Tại dòng Sender-dependent transports, chọn hộp thư Chuyển tiếp vừa được cấu hình trong menu thả xuống.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top