Hướng dẫn change ASP.NET framework version trên Parallels Plesk

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn change ASP.NET framework version để fix lỗi 500 internal server error khi truy cập website do không phù hợp version ASP.NET framework.

Step 1: Đăng nhập vào control quản lý Parallels Plesk hosting, Click Website & Domain –> Show More để mở những chức năng ẩn

Step 2: Click vào ASP.NET Settings

Step 3: Tại cửa sổ ASP.NET Configuration for Website, click Change Version

Step 4: Chọn ASP.NET framework version phù hợp muốn thay đổi và click OK

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với vHost để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top