Hướng dẫn cài đặt Zend Optimizer on CentOS 6.x

Giới thiệu

Zend Optimizer dùng để tối ưu hóa mã nguồn PHP mục đích của chùng là dùng để chạy Zend code (chương trình sinh ra mã bytecode nhằm bảo vệ source nguồn của PHP cũa Zend) để bảo mật dữ liệu và tăng tốc độ của trang web.

Zend Guard là một chương trình mã hóa file phổ biến trên thế giới, kỹ thuật zend giúp phát sinh ra các bytecode thay thế nội dung thật của file, giúp người dùng tăng tốc độ website và mã hóa (che) lại nội dung các file mình mong muốn và nâng cao việc bảo mật dữ liệu và chống sự nhìn trộm thông tin và mã nguồn.

Tham khảo thêm : http://www.zend.com

Hướng dẫn cài đặt

Server + sử dụng Directadmin

Bước 1: Login ssh vào VPS và thực hiện các lệnh sau

# cd /usr/local/directadmin/custombuild

# ./build set zend yes

# ./build zend

Bước 2 : Sau khi cài đặt xong kiểm tra lại xem việc cài đặt đã hoàn thành hay chưa :

# php -v

Server CentOS thường

Bước 1 : Login ssh vào VPS

Bước 2: Kiểm tra version hiện tại của php

# php -v

Bước 3: Sau khi xác định được version của php đăng nhập vào link sau để download gói cần cài đặt

http://www.zend.com/en/products/guard/downloads

Hiện tại phần demo VPS đang hoạt động là bản php v5.3 -> nên vHost sẽ download bản zend tương thích với v5.3

# cd /

Bản 64 bit

# wget <a>http://downloads.zend.com/guard/5.5.0/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64.tar.gz</a>

Bản 32 bit

# wget <a>http://downloads.zend.com/guard/5.5.0/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz</a>

Bước 4: Giải nén file vừa download

Bước 5: Kiểm tra file load module của php

# php -i | grep module

Bước 6: Thực hiện copy file ZendGuardLoader.so vào thư mục module vừa tìm tại bước 5

Note : File ZendGuardLoader.so nằm trong thư mục giải nén mà ở bước 4 ta đã thực hiện

# cp /root/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-x86_64/php-5.3.x/ZendGuardLoader.so /usr/lib64/php/modules/

Bước 7: Tìm file php.ini bằng lệnh 

# php -i | grep php.ini

Bước 8 : Cấu hình bật module Zend

# vi /etc/php.ini

Bấm shift + g -> bấm chữ “i” -> đưa 2 dòng sau vào file :

zend_extension=/usr/lib64/php/modules/ZendGuardLoader.so

zend_loader.enable=1

Sau đó save file lại và thoát ra ngoài.

Bước 9: Khởi động lại httpd và kiểm tra việc cài đặt module có thành công

# server httpd restart

# php -v

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top