Hướng dẫn tạo CSR trên DirectAdmin

Certificate Signing Request (CSR) là một tệp chứa thông tin về máy chủ và tổ chức yêu cầu chứng chỉ, bao gồm tên miền của máy chủ, tên tổ chức, địa chỉ và một số thông tin khác. CSR được tạo ra bởi một máy chủ web hoặc ứng dụng web để yêu cầu cơ quan (Tổ chức phát hành chứng chỉ – Certificate Authority) cung cấp chứng chỉ SSL/TLS xác nhận danh tính.

Để tạo được file CSR trên DirectAdmin bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập DirectAdmin

Tại mục Advanced Features >> chọn SSL Certificates.

Bước 2: Chọn Create A Certificate Request, nhập các thông tin yêu cầu và chọn Save.

Nhập các thông tin theo yêu cầu như sau:

  • Letter Country Code: VN (Chữ in hoa).
  • State/Province: Ho Chi Minh/Ha Noi hoặc tên tỉnh không dấu.
  • City: điền tên thành phố.
  • Company: điền tên tổ chức/công ty (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu).
  • Company Division: điền tên đơn vị tổ chức/công ty.
  • Common Name: điền vào tên miền.
  • E-Mail: điền thông tin email đăng ký dịch vụ.(Ví dụ: admin@<domain>).
  • Key Size (bits): Chọn 2048-bit hoặc 4096-bit.
  • Certificate Type: SHA256

Bước 3: Tạo file CSR

Sau khi file CSR đã được tạo xong, bạn cần lưu trữ file CSR VÀ KEY vừa tạo để có thể cài đặt chứng chỉ SSL.

Lưu ý:  Nếu file Key chưa được trả về trong hộp văn bản như trên, bạn vui lòng quay về trang như bước 2 để copy lại file Key. Nhớ sao lưu lại thông tin về CSR và Private Key mà bạn được cung cấp.

Bước 4: Kiểm tra

Tải nội dung file CSR (như hình trên) về và thực hiện kiểm tra xem đã hợp lệ chưa bằng công cụ tại đây.

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top