Hướng dẫn tạo CSR trên cPanel

Certificate Signing Request (CSR) là một tệp chứa thông tin về máy chủ và tổ chức yêu cầu chứng chỉ, bao gồm tên miền của máy chủ, tên tổ chức, địa chỉ và một số thông tin khác. CSR được tạo ra bởi một máy chủ web hoặc ứng dụng web để yêu cầu cơ quan (Tổ chức phát hành chứng chỉ – Certificate Authority) cung cấp chứng chỉ SSL/TLS xác nhận danh tính.

Bước 1: Đăng nhập cPanel và chọn SSL/TLS

Ở mục Security, chọn SSL/TSL

Bước 2: Chọn Certificate Signing Requests (CSR)

Chọn mục Generate, view, or delete SSL certificate signing requests để tạo CSR

Bước 3: Nhập các thông tin CSR

Thực hiện nhập các thông tin CSR và chọn Generate để tạo file như sau:

  • Domains: điền đúng tên miền cần đăng ký SSL.
  • City: điền tên thành phố.
  • State: điền tên tỉnh/thành phố.
  • Country: chọn tên quốc gia.
  • Company: điền tên tổ chức/công ty (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu).
  • Company Division: điền tên đơn vị tổ chức/công ty.
  • Email: điền thông tin email đăng ký dịch vụ.(Ví dụ: admin@<domain>)
  • Passphrase: Nhập vào password, cần ghi nhớ password để có thể dùng cho sau này. (Một số cơ quan cấp chứng chỉ có thể yêu cầu CSR phải có cụm mật khẩu. Cơ quan cấp chứng chỉ có thể sử dụng cụm mật khẩu CSR để xác nhận danh tính của cá nhân hoặc tổ chức mà bạn muốn liên lạc. Cụm mật khẩu CSR được lưu trữ không được mã hóa trong CSR. Bạn sẽ chia sẻ cụm mật khẩu này với bên thứ ba, không sử dụng mật khẩu quan trọng ở đây).

Bước 4: Tạo file CSR

Sau khi file CSR đã được tạo xong, bạn cần lưu trữ file vừa tạo để có thể cài đặt chứng chỉ SSL.

Bước 5: Kiểm tra file CSR

Tải nội dung file CSR (như hình trên) về và thực hiện kiểm tra xem đã hợp lệ chưa bằng công cụ tại đây.

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top