Hướng dẫn đổi mật khẩu hosting tại trang members.vhost.vn

Bước 1: Truy cập trang https://members.vhost.vn/ với email đăng ký dịch vụ tại vHost.

Bước 2: Trong phần các dịch vụ chọn Danh sách dịch vụ.

Bước 3: Chọn dịch vụ Hosting cần thay đổi password.

Bước 4: Chọn Đổi mật khẩu và thao tác như trong hình.

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với vHost để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top