Hướng dẫn cài đặt WordPress trên cPanel

Tại trang quản lý Hosting cPanel của vHost cho phép bạn cấu hình wordpress trực tiếp thông qua một click WordPress Manager by vHost.

Tại trang WordPress Management, để cài đặt WordPress bạn chọn Install:

Tại đây, bạn có thể cài đặt nhanh WordPress thông qua Quick Install hoặc bạn có thể tùy chỉnh các thông số cjp riêng mình.

  • Ở phần Site Settings, bạn có thể cấu hình tên Site tại phần Site NameSite Description.
  • Ở phần Admin Account bạn có thể cấu hình tên Admin, Password và Admin Email để login vào trang quản lý WordPress.
  • Ở phần này, bạn có thể tùy chọn ngôn ngữ phù hợp và chọn các Plugin cơ bạn trong WordPress.
  • Tại phần Advanced Options, bạn có thể xem databases và cấu hình backup cho site.
  • Tại phần Select Theme, bạn có thể lựa chọn các Theme cơ bản cho Site của mình.
  • Cuối cùng, sau khi đã cấu hình xong bạn nhấn Install để tiến hành cài đặt WordPress.

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với vHost để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top