Hướng dẫn sử dụng SMTP để gửi mail trong WordPress

Trên shared hosting, việc sử dụng mail chỉ phục vụ ở mức basic nhất định và là dạng chia sẻ tài nguyên cho rất nhiều account shared nên khi nhiều khách hàng gửi mail cùng lúc thì server sẽ dẫn đến tình trạng bị nghẽn cổ chai, nhất là khi các forum gửi mail cho thành viên của họ. Do đó về mặt bảo mật, vHost phải disable hàm mail trên shared hosting để tránh trường hợp những file có thể bị upload cố ý, ngoài tầm kiểm soát của admin, và người upload có thể tận dụng để gửi mail mà không có cơ chế nào quản lý.

Thông thường các các mã nguồn website và các forum hiện này đều có hỗ trợ gửi mail thông qua giao thức smtp().

Ở bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn sử dụng giao thức SMTP để gửi mail thay cho hàm mail () trên mã nguồn WordPress.

Trong WordPress có 1 plugin có thể đáp ứng nhu cầu này, đó chính là plugin WP Mail SMTP. Chúng ta có thể vào mục Plugins trong Admin Panel trên WordPress của mình để search và cài đặt. Hoặc tải trực tiếp tại: https://wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp/ để thực hiện cài đặt.

Với plugin này sẽ giúp ta tùy chỉnh lại các thông số của PHPMailer để gửi email bằng SMTP mà không cần phải chỉnh sửa trực tiếp trên source code của mã nguồn của WordPress. Một số chức năng của plugin:

  • Tùy chỉnh tên, địa chỉ người gửi và địa chỉ nhận trả lời (reply)
  • Chọn giữ gửi mail bằng SMTP hay mail() function của PHP.
  • Tùy chỉnh SMTP host (mặc định là localhost).
  • Tùy chỉnh SMTP port (mặc định là 25).
  • Có thể bật giao thức mã hóa SSL / TLS nếu bạn muốn.
  • Hỗ trợ đăng nhập vào SMTP (có thể tắt nêu không yêu cầu đăng nhập)

Tiếp theo là thiết lập các thông số cho SMTP.

Thiết lập tham số cho SMTP server, trên đây là cấu hình mail SMTP sử dụng email của Gmail.

Nếu máy chủ SMTP bắt đăng nhập thì check vào yes, ngược lại không cần đăng nhập thì check vào No. Nếu có hỗ trợ giao thức bảo mật SSL thì check luôn, không có hỗ trợ thì check vào No encryption. Save lại tất cả thiết lập ấn vào nút Save Changes.

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với vHost để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top