Hướng dẫn tăng tốc WordPress sử dụng Plugin LiteSpeed Cache

LiteSpeed Cache là một plugin của WordPress hỗ trợ tăng tốc độ truy cập website bằng cách lưu giữ cache cho các session của người dùng. Giúp cải thiện tốc độ của trang một cách nhanh chóng. Theo quá trình nghiên cứu và demo, LiteSpeed Cache hỗ trợ tăng tốc từ 2 đến 3 lần tốc độ truy cập cho trang web.

Bước 1: Cài đặt Plugin LiteSpeed Cache trên WordPress:

Truy cập vào trang admin của WordPress → “Plugins” → Khung tìm kiếm gõ “LiteSpeed Cache” → Chọn “Install Now” để cài đặt.

Bước 2: Active Plugin LiteSpeed Cache trên WordPress:

– Sau khi Install cần active để Plugin hoạt động trên trang web.

– Chọn “Plugins” ->  Chọn “Active” để Plugin hoạt động.

Bước 3: Kết quả test trong quá trình demo của vHost: 

Mở trình duyệt web, nhấn F12, chọn Tab Network và gõ địa chỉ trang cần test.

Khi không dùng LiteSpeed Cache:

Tốc độ truy cập lần đầu khoản 569ms.

Tốc độ truy cập lần thứ 2 khoảng 400ms.

Khi dùng LiteSpeed Cache (Trong Response Headers, có dòng X-LiteSpeed Cache: hit):

Tốc độ truy cập lần đầu khoảng 614ms (lâu hơn ở lần đầu tiên khi chưa có cache trong Plugin).

 Tốc độ truy cập lần thứ 2 khoảng 54ms (nhanh hơn rất nhiều).

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với vHost để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top