Thống kê website trên cPanel

Để truy cập công cụ thống kê tài nguyên đã sử dụng từ Hosting Quý khách vui lòng truy cập cPanel và chọn các chỉ số để theo dõi như hình sau:

Trong đó:

  • Visitors: thống kê các lượt truy cập của các website
  • Site Quality Monitoring: Giám sát chất lượng trang web đảm bảo rằng trang web của bạn có thể truy cập và phát hiện được bằng cách quét trang web để tìm các vấn đề thường gặp
  • Errors: các log báo lỗi của các website
  • Bandwidth: thống kê băng thông truy cập của các website theo ngày/tuần/tháng/năm của các website trên tài khoản hosting của Quý khách
  • Raw access: thống kê dưới dạng plain text để Quý khách có thể download về và sử dụng các công cụ parse log riêng của Quý khách
  • Awstats: thống kê các lượt truy cập, link nào được truy cập nhiều nhất, địa chỉ IP nào truy cập nhiều nhất, quốc gia nào truy cập nhiều nhất, hệ điều hành, user, thống kê truy cập theo giờ/ngày/tháng/năm…
  • Analog stats: tương tự như awstats
  • Webalizer: tương tự như awstats
  • Webalizer FTP: thống kê việc truy cập của FTP
  • Resource Usage : thống kê CPU và RAM trên hosting của Quý khách

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top