Hướng dẫn tạo Database trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập DirectAdmin với tài khoản User thuộc mức User Level

Bước 2: Search Databases rồi click vào

Bước 3: Chọn vào Advanced mode

Bước 4: Nhập thông tin Databases như Name, các mục còn lại tự động điền hoặc bạn cũng có thể chỉnh sửa tùy ý. Ở đây, vHost sẽ giữ nguyên thông tin được tạo tự động khi nhập Name là data1 và chọn Create.

Database được tạo thành công và bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

Bạn hãy lưu lại thông tin này và dùng đăng nhập vào phpMyAdmin để quản lý database data1.

Bước 5: Sử dụng thông tin Username và Password vừa tạo truy cập phpMyAdmin để import Database tương ứng với User đó.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top