Administrator Settings

Administrator Settings là Option có chức năng thay đổi thiết lập cho Admin, Server cũng như về mặt Security và Email (DirectAdmin đã thiết lập các thông số tiêu chuẩn mặc định)

Login DirectAdmin (Admin Level) → Click chọn Administrator Settings (Trong Group Extra Features)

 • Notify all admins whenever a service goes down using the messaging / ticket system: Thông báo cho toàn bộ tài khoản admin bất cứ khi nào dịch vụ bị down thông qua tin nhắn và hệ thống Ticket
 • Overselling: Allow Resellers to sell More features than they are allowed: Cho phép Resellers bán thêm 1 số chức năng
 • Suspend a Reseller and thier Users when the Reseller goes over their Bandwidth limit: Đình chỉ những tài khoản Resellers và Users khi sử dụng băng thông vượt quá giới hạn
 • Allow a Reseller to Backup/Restore their Users. (Separate from User Backup/Restore): Cho phép Resellers được quyền Backup/Restore những Users của họ
 • Use the automatic updater to automatically get the lastest version of DirectAdmin: Sử dụng chức năng cập nhật tự động để lấy phiên bản mới nhất của DirectAdmin
 • Enable User Demo. Login: demo_user Password : demo: Bật tài khoản User demo với tên demo_user
 • Enable Reseller Demo. Login: demo_reseller Password : demo : Bật tài khoản Reseller demo với tên demo_reseller
 • Enable Admin Demo. Login: demo_admin Password : demo : Bật tài khoản Admin demo với tên demo_admin
 • Allow Users with less than 90 % Disk Usage to create Backups: Cho phép User có ít hơn 90% Dung lượng ổ đĩa được phép tạo Backups.

Thiết lập cho máy chủ (Server Settings):

 • Server’s Hostname: Tên Server
 • NS1,  NS2: Khai báo cặp Nameserver
 • Timeout / Session Timeout: Thời gian hết hạn Session
 • Max Request/Upload Size: Dung lượng Size upload tối đa
 • Warn Admin’s at 95% partition usage: Cảnh báo Admin khi Server chiếm 95% bộ nhớ (Chức năng này sẽ được tắt hoặc kiểm tra mỗi phút/ngày)

Security:

 • Enable Automatic Lost Password Recovery: Bật chức năng tự động khôi phục Password bị mất
 • Blacklist IPs for excessive DA login attempts: Chức năng chuyển IP truy cập sai quá 5 lần vào Blacklists
 • Prevent 127.0.0.1 from being Blacklisted: Giữ cho IP 127.0.0.1 luôn ở trong Blacklists
 • Time before failed login count resets: Thời gian reset số lần login thất bại (Mặc định là 1200 giây, tính từ lần login thất bại cuối cùng)
 • Remove an IP from the blacklist after: Thời gian remove IP ra khỏi Blacklist (Mặc định là 5 phút)
 • Parse service logs for brute force attacks: Bật chức năng ghi log lại khi bị tấn công Brute Force
 • Notify Admins after an IP has: Thông báo cho Admin khi IP có trên X lần đăng nhập thất bại ở bất kì tài khoản nào (Mặc định là 100 lần)
 • Notify Admins after a User has: Thông báo cho Admin khi có User đăng nhập thất bại X lần ở bất kì IP nào (Mặc định là 100 lần)
 • Reset count of IP/User failed attempts: Reset lại bộ đếm số lần đăng nhập thất bại sau X giờ (Mặc định là 24 giờ, tính từ lần thất bại cuối cùng)
 • Clear failed login attempts from log: Xóa log ghi lại quá trình đăng nhập thất bại sau X ngày (Mặc định là 4 ngày)
 • Scan for WordPress attacks: Bật chức năng Scan các cuộc tấn công WordPress
 • Difficult Password Enforcement: Bật chế độ bắt buộc Password loại khó
 • Check domain owner for Subdomain creation: Kiểm tra các tên miền chính trước khi tạo các tên miền phụ

Email:

 • Daily E-Mail limit per DirectAdmin User: Giới hạn Email mỗi ngày cho mỗi User (Mặc định là 100)
 • Daily limit per E-Mail Account: Giới hạn mỗi ngày cho những E-Mail User (Mặc định là 100)
 • User can set limit per E-Mail: Bật chức năng User có thể giới hạn mỗi Mail
 • Max limit User can set per E-Mail: Số lượng băng thông tối đa mà User có thể gán cho mỗi Mail
 • Use RBL Blocking: Bật chức năng chặn RBL
 • Automatically Purge Spambox/Trash data: Tự động xoá dữ liệu trong mục Spam/Thùng rác

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với vHost để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top