Hướng dẫn tạo thêm tài khoản và phân quyền người dùng phụ trên trang quản lý vHost

Trong trường hợp nếu như Quý khách muốn quản lý tài khoản quản lý dịch vụ tại vHost với nhiều tài khoản email khác nhau, Quý khách có thể thực hiện theo hướng dẫn sau để được phân quyền nhiều tài khoản email đó:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý người dùng

Tại trang quản lý dịch vụ members.vhost.vn, Quý khách chọn phần User Management để vào trang quản lý tài khoản.

Ở đây, Quý khách có thể thêm tài khoản email của người dùng phụ mà Quý khách muốn phần quyền để quản lý dịch vụ và chọn Send Invite

Bước 2: Thiết lập phân quyền người dùng phụ

Tại đây, Quý khách có thể phần quyền bằng 2 cách:

  • All Permissions: Cho phép người dùng phụ có quyền hạn ngang bằng với người dùng chính
  • Choose Permissions: Cho phép người dùng phụ được phân quyền một cách rõ ràng hơn

Chỉnh sửa thông tin tài khoản – Cho phép truy cập và chỉnh sửa thông tin quản lý tài khoản người dùng.
 Xem và quản lý thông tin liên lạc – Cho phép xem và chỉnh sửa thông tin liên hệ.
 Xem sản phẩm và dịch vụ – Chỉ cho phép xem các sản phẩm và dịch vụ.
 Xem và chỉnh sửa mật khẩu của sản phẩm – Cho phép xem và chỉnh sửa thao tác các sản phẩm và dịch vụ.
 Perform Single Sign-On – Đối với các dịch vụ Hosting chức năng này cho phép người dùng phụ đăng nhập vào trang quản lý Hosting bằng một click chuột.
 Xem tên miền – Chỉ cho phép xem tất cả các tên miền.
 Quản lý thiết lập tên miền – Cho phép quản lý và cấu hình tất cả tên miền.
 Xem và thanh toán hóa đơn – Cho phép xem và thanh toán các hóa đơn.
 View & Accept Quotes – Cho phép xem và nhận báo giá.
 Xem và mở yêu cầu hỗ trợ – Cho phép xem và mở yêu cầu hỗ trợ ticket.
 Xem và quản lý tài khoản môi giới – Cho phép xem và yêu cầu rút tiền.
 Xem email – Cho phép xem lịch sử email đã gửi và nhận email tài khoản.
 Đơn hàng mới/Nâng cấp/Xóa bỏ – Cho phép đặt đơn hàng mới, nâng cấp và xóa bỏ các đơn hàng cũ.

Quý khách có thể kết hợp nhiều tính năng trên để phù hợp với nhu cầu của mình.

Nếu có gặp trở ngại gì trong quá trình thực hiện các thao tác trên, Quý khách có thể liên hệ 19006806 hoặc gửi yêu cầu về support@vhost.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top