Hướng dẫn cài SSL Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cách cài đặt SSL Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache.

Lưu ý: Điều quan trọng nhất để có thể cài đặt thành công SSL Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng Apache là domain phải được trỏ về IP của VPS/Server (bao gồm cả record www)

Trong trường hợp domain sử dụng DNS với cặp Nameserver ns1.vhost.vnns2.vhost.vn tại vHost quản lý, Quý khách có thể tham khảo bài viết hướng dẫn tại đây.

Bước 1: Cài đặt module SSL/TLS

yum install mod_ssl -y

Bước 2: Cài đặt Epel repositories

yum install epel-release -y

Bước 3: Cài đặt git client

yum install git -y

Bước 4: Thực hiện download gói cài đặt Let’s Encrypt client từ github repository

cd /usr/local/
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt

Bước 5: Tiến hành cài đặt Let’s Encrypt SSL Certificate với Apache

cd /usr/local/letsencrypt
./letsencrypt-auto --apache -d your_domain -d www.your_domain

Với your_domain là domain cần cài đặt SSL

Bước 6: Điền địa chỉ email để quản lý SSL Let’s Encrypt

Bước 7: Đồng ý các điều khoản của license Let’s Encrypt

Kết thúc quá trình cài đặt SSL Let’s Encrypt với Apache.

Bước 8: Kiểm tra SSL cho domain

Để kiểm tra SSL xem có cài đặt thành công hay không, truy cập link: https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top