Hướng dẫn tạo backup trên directadmin Phần 2

Giới thiệu :

– Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập lịch backup để đảm bảo dữ liệu luôn trong trạng thái an toàn nhất.

– Đối với việc lập lịch cho việc backup vừa đảm bảo dữ liệu vừa đảm bảo bạn không quên việc backup.


 Hướng dẫn :

Bước 1: Vào phần Admin Backup/Transfer
Bước 2: Thực hiện backup và lập lịch theo ngày.

Việc thực hiện backup theo ngày bạn cần biết cron hoạt động như thế nào :

Minute : 0-59 : có nghĩa là từ 0 phút đến 59 phút

Hour : 0-23 : từ 0 giờ đến 23 giờ

Day of Month : 1-31 : ngày nào trong tháng

Month :1-12 : Tháng nào trong năm

Day of week : 0-7 : ngày nào trong tuần. (0 là ngày chủ nhật)

Ví du : vHost sẽ tạo một cron backup 1:00 AM chủ nhật hàng tuần theo hình sau :

Bước 3: Kiểm tra việc cron có hoạt động hay không : Nếu xuất hiện như hình là ok -> bạn có thể chạy “Run Now” để kiểm tra cron hoạt động hay không.
Bước 4:  Vào log để kiểm tra việc backup có thành công hay không.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top