Hướng dẫn đọc hiểu lệnh TOP trên Linux

Giới thiệu

Lệnh TOP là một trong những lệnh cực kì quan trong cho admin quản trị hệ thống Linux, quản trị được các thông số, CPU, RAM, I/O , các tiến trình đang hoạt động trên hệ thống. Lệnh trên giúp cho admin có thể giám sát hệ thống của mình một cách chuyên nghiệp và nắm rõ từng thông tin của hệ thống. Lệnh TOP tương tự Task manager trên windows. 

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn một cách chi tiết cách đọc lệnh TOP, giúp bạn thông suốt và rõ ràng hơn trong quá trình quản lý và sử dụng lệnh TOP.

Hướng dẫn

Bước 1: Thực hiện dòng lệnh

top -c

Bước 2: Đọc hiểu các thông số

  • Kết quả dòng 1: Liên quan đến thời gian của server
  • Kết quả dòng 2: Liên quan đến thông tin các tiến trình
  • Kết quả dòng 3: Liên quan đến thông tin CPU
  • Kết quả dòng 4: Liên quan đến thông tin RAM
  • Kết quả dòng 5: Liên quan đến thông tin SWAP
  • Kết quả từ dòng 6: Tham số các tiến trình đang hoạt động

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top