Hướng dẫn tính năng cPHulk chặn quốc gia trên cPanel

Trong cPanel việc cấu hình cPHulk cung cấp khả năng bảo vệ cho máy chủ của bạn trước các cuộc tấn công brute force attacks. Các cuộc tấn công sử dụng hệ thống tự động để đoán mật khẩu máy chủ web hoặc dịch vụ bạn đang sử dụng.

Giới thiệu

cPHulk sẽ giám sát các máy chủ web servers and services:

  • cPanel services (Port 2083).
  • WHM services (Port 2087).
  • Mail services (Dovecot and Exim).
  • The Pure-FTPd service.
  • Secure Shell (SSH) access.

Khi cPHulk chặn một địa chỉ IP hoặc tài khoản, trang đăng nhập sẽ hiển thị thông báo cảnh báo sau: Thông tin đăng nhập không hợp lệ.

Hướng dẫn tính năng cPHulk

Login vào Cpanel => Tìm cPHulk Brute Force Protection

Tại đây, bạn hãy Enabled tính năng bảo vệ của cPHulk lên.

Tìm tính năng Countries Management => Finland (FI) và click chọn Blacklisted

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top