Hướng dẫn truy cập SSH vào Share Hosting

Giới thiệu

Tất cả các dịch vụ Business Hosting tại vHost đều hỗ trợ truy cập SSH để thực hiện các câu lệnh hệ thống giúp việc quản trị website dễ dàng hơn như:

 • Backup database
 • Restore database
 • Copy, nén, giải nén hoặc move các thư mục website
 • Phân quyền với chown và chmod
 • Một số câu lệnh cho các ứng dụng đặc thù

Hướng dẫn truy cập SSH vào Share Hosting

Vì lý do bảo mật vì vậy vHost chỉ hỗ trợ truy cập SSH bằng SSH key, không hỗ trợ password. Để có thể sử dụng Quý khách cần làm theo các bước sau:

Truy cập cPanel –> click SSH Access

Click Manage SSH Keys

Click Generate a New Key trong trường hợp Quý khách chưa có SSH key. Hoặc click Import Key trong trường hợp Quý khách đã có SSH key. Tại đây vHost sẽ hướng dẫn dành cho khách hàng chưa có SSH key vì vậy vHost sẽ click Generate a New Key.

Tại đây Quý khách cần khai báo các thông tin sau:

 • Key Name: để mặc định và không thay đổi
 • Key Password: Quý khách cần đặt password cho key này bao gồm chữ thường, chữ hoa, ký tự và số. Nếu ai biết được thông tin này thì có thể truy cập vào Hosting của Quý khách và xóa dữ liệu bất kì lúc nào.
 • Reenter Password: nhập lại password ở trên một lần nữa.
 • Sau đó nhấn Generate Key

Màn hình máy tính thông báo key tạo thành công, Quý khách nhấn Go Back để quay lại trang quản trị key.

Tại trang quản trị key Quý khách sẽ thấy như sau:

Public Keys: dành cho server tại vHost

Private Keys: là key (chìa khóa) dùng để truy cập. Nếu Keys này lộ ra thì ai cũng có thể truy cập vào Hosting của Quý khách. Vì vậy Quý khách cần:

 • Download keys này về và lưu trữ tại nơi an toàn, không thể mất. Quý khách có thể backup lên hệ thống https://vDrive.vn của vHost.
 • Xóa Private Key khỏi server để lỡ ai có thể truy cập vào cPanel cũng không thể download key này về.

Để có thể truy cập bằng SSH Key Quý khách cần authorized key trước khi có thể truy cập.

Tại Public Keys –>Click Manage

Click Authorize: nếu thiếu bước này Quý khách sẽ không thể truy cập bằng SSH.

Kết quả thông báo thành công

Để có thể truy cập SSH vào server Quý khách có thể sử dụng Pageant để load key kết hợp với Putty để SSH. Quý khách có thể tham khảo chi tiết bài viết hướng truy cập SSH với putty tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top