Hướng dẫn SSH tới Hosting bằng PuTTY và Pageant để load key

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn bạn SSH tới Hosting bằng PuTTY và sử dụng PuTTYAnt để upload key, nếu các bạn chưa có SSH KEY trên Hosting thì có thể xem hướng dẫn tạo SSH KEY tại đây.

Lưu ý: Chỉ có những tài khoản Hosting có quyền SSH mới có thể SSH tới Hosting của vHost (quyền này nằm trong các gói dịch vụ hosting sau: B1, B2, B3).

Bước 1. Download SSH KEY trên hosting.

Tại phần Security => chọn SSH Access => Manage SSH Keys

Trước khi download SSH KEY về các bạn cần convert file này qua đuôi .ppk thì mới sử dụng được.

Điền passphrase trong quá trình tạo SSH KEY.

Sau khi convert xong các bạn có thể download file này về.

Bước 2. Sử dụng Pageant để Add key.

Mở Pageant trên máy của bạn, đã có sẵn khi bạn cài đặt đặt PuTTY

Với việc sử dụng Pageant để upload file key thì sau này bạn không cần thực hiện lại thao tác này nữa.

Các bạn hãy Add key mới download về.

Nhập passphrase khi trong quá trình tạo SSH KEY

Bước 3. SSH tới hosting bằng PuTTY sử dụng SSH KEY vừa download về.

Với việc các bạn đã thực hiện thao tác add key tại bước 2 thì khi kết nối SSH tới Hosting các bạn chỉ cần điền địa chỉ IP của Hosting và port SSH của Hosting để có thể kết nối.

Sau khi kết nối tới Hosting bằng PuTTY hãy sử dụng đúng user của bạn để login vào Hosting.

Trong quá trình thao tác, nếu có vấn đề cần giải đáp hãy gửi yêu cầu hỗ trợ cho vHost tại đây. Chúc các bạn thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top