Hướng dẫn Restore DNS zone với JetBackup

Khi sử dụng các gói Linux Hosting hoặc Business Hosting tại vHost, Quý khách hoàn toàn có thể tự thực hiện việc Restore lại những DNS records hoặc DNS zone đã mất hoặc bị thay đổi nhầm bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn của JetBackup được cài sẵn trên cPanel.

Chi tiết các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn vào chức năng DNS zone Backup

Đăng nhập vào cPanel, chọn JetBackup 5 trong phần Files.

Bước 2: Chọn tên miền cần restore

Tại Restore & Download, chọn phần Domains.

Sau đó, chọn tên miền bạn (domain) muốn khôi phục vùng DNS zone hoặc nhấp vào Chọn bản sao lưu khác (Choose Other Backup) để thay đổi ngày cần khôi phục.

Lưu ý: Bạn có thể chọn Downloads để tải các records của tên miền này về máy tính để lưu trữ.

Sau khi nhấp vào nút Restore => chọn Restore Selected Items để bắt đầu quá trình khôi phục.

Tại mục Queue, bạn sẽ thấy được lịch sử Restore cũng như tiến trình Restore đã hoàn tất hay chưa như hình sau:

vHost đã hướng dẫn bạn thực hiện Restore DNS zone trên cPanel thông qua công cụ JetBackup hoàn tất. Nếu có khó khăn trong quá trình thực hiện xin hãy gửi yêu cầu hỗ trợ về cho chúng tôi tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top