Hướng dẫn tạo DNS Zone Templates

Nếu Quý khách có 2 tên miền nhưng muốn có các records tương tự nhau, Quý khách phải thêm các records đó cho từng tên miền, điều đó là việc bình thường. Nhưng nếu Quý khách có 5 tên miền và muốn 5 tên miền này có các records tương tự nhau, chắc chắn Quý khách không hề muốn đi thêm từng records cho từng tên miền vì việc này thực sự nhàm chán và mất thời gian.

Do thời gian là vàng là bạc, vHost xin hướng dẫn Quý khách sử dụng một chức năng gọi là List Zone Templates. Với chức năng này, Quý khách có thể tự tạo cho mình các records cần thiết cho các tên miền chỉ trong một lần thực hiện duy nhất và áp dụng cho bất kì tên miền nào bạn muốn.

Bước 1: Truy cập vào mục List Zone Templates

Tại trang quản trị dịch vụ, Quý khách click chọn vào mục Manage DNS như hình ảnh bên dưới.

Sau khi chọn Manage DNS, Quý khách sẽ cần đăng nhập vào trang quản lý DNS.

Tại khu vực quản lý DNS, Quý khách chọn vào phần List zone templates

Bước 2: Thêm Zone Template

Tại khu vực List zone templates, Quý khách chọn vào phần Add zone templates để tạo templates cho mình:

Quý khách điền thông tin vào phần Name,Description và chọn Add zone template để đặt tên cho zone template

Sau khi đặt tên cho zone temlate, Quý khách sẽ vào được phần cấu hình các records mà Quý khách muốn cho domain của mình.

Thêm các giá trị mà Quý khách muốn thêm:

Giải thích các thông số:

Các trình giữ chỗ sau có thể được sử dụng trong bản ghi mẫu

  * [ZONE] - được thay thế bằng tên vùng hiện tại
  * [SERIAL] - được thay thế bằng ngày hiện tại và 2 số (YYYYMMDD + 00)
  * [NS1] - được thay thế bằng name server thứ nhất
  * [NS2] - được thay thế bằng name server thứ 2
  * [NS3] - được thay thế bằng name server thứ 3
  * [NS4] - được thay thế bằng name server thứ 4
  * [HOSTMASTER] - được thay thế bằng máy chủ lưu trữ

[ZONE]: Tên miền của Quý khách. Ví dụ: vhost.vn

Để thêm tên subdomain www vào mẫu vùng, Quý khách sẽ đặt www vào Name.
Để thêm bản ghi ký tự đại diện, hãy đặt *.[ZONE] vào trường tên.
Chỉ sử dụng [ZONE] để miền tự trả về một giá trị.

Với những thông số này, Quý khách có thể thêm các loại record ứng với các thông số mà bạn muốn như ví dụ trên hình ảnh. Sau khi thêm hoàn tất các record Quý khách muốn, click vào Add để lưu lại.

Vậy là Quý khách đã thêm thành công 1 Zone Template cho riêng mình. Để sử dụng Zone Template của mình, khi thêm tên miền, Quý khách chỉ việc chọn tên template mà mình đã tạo, chọn Type là master và nhấn Add zone là tên miền sẽ có đầy đủ các record đã cấu hình trước đó.

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với vHost để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top