Cách tạo chiến dịch Email Autoresponder trên Email Marketing

Trong bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo chiến dịch Email Autoresponder trong dịch vụ Email Marketing. Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu Autoresponder là gì? Autoresponder là gì? Trong các thuật ngữ Email Marketing, Autoresponder có thể được hiểu là một cơ chế chiến dịch gửi email phản hồi […]

Cách tạo chiến dịch Email Autoresponder trên Email Marketing Xem thêm »