Hướng dẫn đăng kí ẩn thông tin IP với Cloudflare tại vHost

Khi đăng ký dịch vụ VPS hoặc Hosting khách hàng sẽ được khuyến mãi đi kèm gói cloudflare free với tính năng Railgun, trước khi đăng ký Cloudflare khách hàng cần chuần bị các thông tin sau:
+ Tài khoản client tại trang members.vhost.vn

+ Tài khoản cloudflare, đăng ký tại trang www.cloudflare.com/a/sign-up

Tại sao phải đăng ký tài khoản cloudflare: Tài khoản cloudflare sẽ được sẽ được sử dụng để đăng nhập lần đầu vào dịch vụ addon cloudflare khi đăng ký dịch vụ hosting hoặc VPS.
Tại sao nói đăng nhập lần đầu: Ngay khi khách hàng đăng nhập vào cloudflare từ cPanel (nếu đăng ký hosting) hoặc từ trang members.vhost.vn (nếu đăng ký VPS) thông tin email client của khách hàng sẽ được cập nhật trên hệ thống của cloudflare, trong các lần active dịch vụ cloudflare tiếp theo từ members.vhost.vn thì khách hàng không cần đăng nhập với tài khoản cloudflare

* Chú ý : Hai tài khoản trên quý khách có thể sử dụng email khác nhau hoặc giống nhau đều được.
Example:

   – abc@gmail.com : Email client tại trang members.vhost.vn, tài khoản sử dụng để order gói Hosting hoặc VPS
   – xyz@gmail.com: Email tài khoản được đăng ký tại trang cloudflare.com

+ Thực hiện sử dụng Cloudflare:

  – Tại control Cpanel Hosting nhấn vào plugin cloudflare có sẵn:

 – Đối với dịch vụ VPS, khách hàng có thể đăng nhập và chọn nút Setup Clouflare như ảnh tại trang members.vhost.vn

 – Nếu đây là lần đầu khách hàng đăng ký sử dụng cloudflare thông qua cPanel (hosting) hoặc members.vhost.vn (VPS) thì khách hàng phải đăng nhập với thông tin email tài khoản clouflare:
 . Đăng nhập Cpanel Hosting :

 . Đăng nhập từ member.vhost.vn :

* Lưu ý : Sau khi đã đăng nhập lần đầu, tại các lần active sau, thông tin sẽ được lưu trữ khách hàng không cần phải thực hiện đăng nhập trong những lần tiếp theo. Ngoài ra, khách hàng sẽ không được hỗ trợ tính năng ẩn thông tin IP nếu không active thông qua members.vhost.vn, cũng có nghĩa là chỉ có khách hàng của vHost mới được hỗ trợ tính năng ẩn thông tin IP thông qua CloudFlare

+ Các bước thực hiện để enable railgun trên clouflare: 

– Active dịch vụ cloudflare cho domain chính của gói hosting hoặc hostname của VPS
  . Hosting: Mỗi gói hosting được gán 1 domain chính, và trên mỗi gói dịch vụ hosting khách hàng chỉ có thể đăng ký 1 dịch vụ cloudflare cho domain chính này

    Ví dụ: khách hàng mua gói hosting với domain abc.com, thì khách hàng chỉ có thể active cloudflare với domain chính này và không thể đăng ký cho một domain khác => Một (hosting hoặc VPS) chỉ active được 1 domain trên cloudflare

  . VPS: Với VPS khách hàng chi có thể đăng ký cloudflare với 1 domain trên VPS:

   Ví dụ: khách hàng mua VPS với abc.com thì chỉ có thể active cloudflare với domain abc.com đây cũng là một hạn chế. Tuy nhiên có thể hủy domain và thay thế domain khác

– Ngay khi hoàn tất active dịch vụ cloudflare, sẽ cần trỏ domain về cặp NameServer của cloudflare yêu cầu :

– Login vào trang cloudflare.com với tài khoản cloudflare và tạo record A trỏ domain về IP của share hosting hoặc IP VPS  và cho phép traffic thông qua cloudflare:

– Mở tính năng railgun lên và kiểm tra kết nối:


+ Sau khi hoàn tất khách hàng cần chờ dns cập nhật và kiểm tra lại việc ẩn thông tin IP thông qua CloudFlare

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top