Hướng dẫn cấu hình Relay Mail với Microsoft Exchange 2013

Trong bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cấu hình relay email (smart host) trên Microsoft Exchange 2013

Bước 1: Truy cập vào EAC (Exchange Administration Center)

Bước 2: Ở cột trái chọn mail flow > send connectors > Add 

Bước 3: Khai báo *Name và chọn Type Partner

Bước 4: Chọn MX record và Next

Bước 5: Add domain với thông tin sau

Bước 6: Add *Source server > OK 

Finish

Bước 7: Double click vào Outbound Message vừa khởi tạo hoàn tất 

Bước 8: Chọn delivery > Route mail through smart hosts > 

Add: khai báo tên server mail Relay của vHost

Basic authentication:

Khai báo username + password mà vHost cung cấp đến quý khách hàng tại đây. Save lại khi hoàn tất.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top