Hướng dẫn đăng ký SSL

Để cài đặt SSL tùy theo một số website thông dụng như Apache, Nginx, IIS… bạn sẽ cần 4 file sau:

Key file: dùng để tạo ra file CSR
Certificate Request (CSR): chứa thông tin của domain cần xin certificate. File này được sử dụng để gửi cho tổ chức cấp phát SSL chứng thực thông tin.
Certificate (CRT): file này sẽ do các tổ chức cấp phát SSL kiểm tra và sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra thông tin domain hoặc tổ chức của bạn sẽ cấp phát cho bạn.
Intermediate Chain (CRT): file này chứa thông tin về cấu trúc của các tổ chức cấp phát SSL link tới tên miền của bạn. File này bạn có thể download tại website của các tổ chức cấp phát SSL, tùy theo từng loại certificate bạn sẽ có những intermediate chain riêng.

Để tạo key file và CSR file bạn sử dụng 2 lệnh sau:
openssl genrsa -out nhatnghe.edu.vn.key 2048
openssl req -new -key nhatnghe.edu.vn.key -out nhatnghe.edu.vn.csr

key nhatnghe gen

csr nhatnghe gen

Sau khi có CSR file bạn vui lòng gửi nội dung CSR file cho chúng tôi đã có thể tiến hành quá trình yêu cầu cấp phát. Sau khi đăng ký xong tổ chức SSL sẽ gửi bạn một email với nội dung file SSL như hình bên dưới.

crt return

Để cài đặt bạn cho tất cả các loại webserver bạn vui lòng tham khảo tại đây.

Đăng ký ngay SSL, kích hoạt trong vòng 10 phút tại vHost chỉ với 699.000 vnđ/năm: http://vhost.vn/chung-chi-ssl/bang-gia-geotrust/

4 thoughts on “Hướng dẫn đăng ký SSL”

Comments are closed.

Scroll to Top