Hướng dẫn đăng ký domain quốc tế thanh toán online

1. Truy cập http://members.vhost.vn/domainchecker.php 1

2. Nhập thông tin domain và mã xác nhận –> chọn Kiểm tra tên miền

2

3. Nếu tên miền chưa có ai đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo như hình –> Chọn số năm là 2 năm –> click Đặt hàng ngay. 3

4. Nếu có nameserver riêng, bạn có thể thay đổi. Hoặc giữ nguyên mặc định để sử dụng DNS do vHost cung cấp miễn phí –> Click Cập nhật giỏ hàng. 4

5. Nhập mã giảm giá –> click Kích hoạt mã giảm giá. 5

6. Kiểm tra thông tin số tiền –> click Thanh toán 6

7. Nhập đầy đủ thông tin cá nhân của quý khách. Lưu ý:

  • Nhập tiếng Việt không dấu để quá trình đăng ký không bị lỗi.
  • Trong phần Di động, điền số di động có +84 và bỏ số 0 đầu để nhận được thông báo qua SMS. 7

8. Chọn Phương Thức Thanh Toán –> Chấp nhận điều khoản sử dụng –> click Hoàn tất đơn đặt hàng. 8

Scroll to Top