Hướng dẫn kiểm tra cập nhật DNS domain trên Windows

Bước 1: Nhấn phím windows + R, và nhập cmd như trong hình

Bước 2: Tại màn hình cmd gõ lệnh ping domain,ví dụ ping trinhtrongson.tk

Kết quá trả về sẽ là địa chỉ IP mà domain đó đang trỏ tới ( khoanh đỏ )

Trong một số trường hợp máy tính của bạn sẽ bị cache kết quả DNS, cần phải xóa cache để việc kiểm tra được chính xác, tại màn hình cmd gõ ipconfig /flushdns như trong hình và thực hiện lại bước 2 để kiểm tra xem domain đã được trỏ về IP chính xác chưa.

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với vHost để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top