Hướng dẫn Parked Domain trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập DirectAdmin với tài khoản User thuộc mức User Level

Bước 2: Chọn Domain Pointers.

Tính năng Domain Pointers chỉ hiển thị khi package cho User đó có cho phép sử dụng Domain Pointer.

Bước 3: Nhập Domain cần làm Parked Domain, và click chọn Create as an Alias. 

Nếu không chọn Create as an Alias thì khi truy cập trên trình duyệt domain hiển thị sẽ là domain chính.

Ví dụ : Hosting có domain là daivuongse.tech và ta thêm domain daivuongse.info làm parked domain mà không chọn Create as an Alias , thì khi truy cập daivuongse.info đường dẫn hiển thị trên trình duyệt sẽ là daivuongse.tech

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top