Lớp học tiếng Anh tại vHost

Lớp học tiếng Anh tại vHost

Tại vHost chúng tôi không chỉ làm mà bên cạnh đó tất cả các nhân sự luôn được đảm bảo các yếu tố như phát triển các kế hoạch cá nhân và nâng cao các kiến thức còn yếu trong công việc của mình.

Một số hình ảnh giờ học tiếng Anh với giáo viên tại một trong những trường dạy tiếng Anh nổi tiếng tại Sài Gòn – ILA Vietnam

Chuẩn bị kiểm tra kiến thức đầu vào để thiết kế khoá học phù hợp với tất cả mọi nhân viên

Khoá học được bắt đầu

Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi ? Hãy tham khảo các vị trí đang tuyển dụng tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top