apache

Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device

Giới thiệu Bỗng dưng 1 ngày các website trên VPS hay Server không hoạt động trong khi VPS – Server vẫn hoạt động, vẫn có thể vẫn ssh vào hệ thống. Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh: service httpd restart hoặc /etc/init.d/httpd restart thì không thể được và check log httpd bằng lệnh: tail -100

Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device Xem thêm »

Thay thế webserver Apache bằng Nginx với Custombuild trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS với tài khoản root sử dụng phần mềm Putty Bước 2: Tại màn hình Putty, nhập lệnh screen như trong hình Lệnh screen cho phép thao tác trên nhiều ứng dụng khác nhau với mỗi cửa sổ riêng biệt, và hữu ích trong việc giữ session không bị

Thay thế webserver Apache bằng Nginx với Custombuild trên DirectAdmin Xem thêm »

Scroll to Top