Thay thế webserver Apache bằng Nginx với Custombuild trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS với tài khoản root sử dụng phần mềm Putty

Bước 2: Tại màn hình Putty, nhập lệnh screen như trong hình

Lệnh screen cho phép thao tác trên nhiều ứng dụng khác nhau với mỗi cửa sổ riêng biệt, và hữu ích trong việc giữ session không bị mất khi kết nối mạng bị đứt. Khi mất kêt nối tới VPS do mạng gặp sự cố thì bạn không phải lo tới việc thao tác hiện tại trên VPS bị mất, nếu trước đó bạn đã thao tác trong màn hình screen, chỉ cần SSH lại tới VPS và sử dụng lệnh screen -r để trở lại màn hình thao tác.

Bước 3: Sử dụng hai câu lệnh sau để mở file option.conf

cd /usr/local/directadmin/custombuild 

vi option.conf

Bước 4: Nhấn phím i để sửa giá trị hai giá trị sau:

php1_mode=php-fpm

webserver=nginx

Bước 5: Save lại nội dung thay đổi bằng cách nhấn lần lượt ESC -> :wq

Bước 6: Chạy lệnh  ./build php n để build lại PHP và ./build nginx để build webserver nginx thay thế Apache.

Quá trình build sẽ diễn ra, để tránh việc mất kết nối làm quá trình build bị lỗi, bạn nên nhấn Ctrl + A +D để thoát khỏi session hiện tại và nhấn screen -r nếu muốn quay lại màn hình build

Bước 7: Quá trình build PHP và Nginx hoàn  tất, thực hiện chạy thêm lệnh ./build rewrite_confs để hoàn tất quá trình cài đặt. Bạn có thể kiểm tra bằng cách nhập lệnh nginx -v để kiểm tra phiên bản nginx được cài đặt và sử dụng lệnh /etc/init.d/nginx status để kiểm tra dịch vụ đã hoạt động chưa.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top