Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để build Ioncube và Zend Guard Loader

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS với tài khoản root sử dụng phần mềm Putty Bước 2: Tại màn hình Putty, nhập lệnh screen như trong hình Lệnh screen cho phép thao tác trên nhiều ứng dụng khác nhau với mỗi cửa sổ riêng biệt, và hữu ích trong việc giữ session không bị

Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để build Ioncube và Zend Guard Loader Xem thêm »