Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để build Ioncube và Zend Guard Loader

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS với tài khoản root sử dụng phần mềm Putty

Bước 2: Tại màn hình Putty, nhập lệnh screen như trong hình

Lệnh screen cho phép thao tác trên nhiều ứng dụng khác nhau với mỗi cửa sổ riêng biệt, và hữu ích trong việc giữ session không bị mất khi kết nối mạng bị đứt. Khi mất kết nối tới VPS do mạng gặp sự cố thì bạn không phải lo tới việc thao tác hiện tại trên VPS bị mất, nếu trước đó bạn đã thao tác trong màn hình screen, chỉ cần SSH lại tới VPS và sử dụng lệnh screen -r để trở lại màn hình thao tác.

Bước 3: Sử dụng hai câu lệnh sau để mở file option.conf

cd /usr/local/directadmin/custombuild 

vi option.conf

Bước 4: Nhấn phím i để sửa giá trị tại dòng ioncube và zend với giá trị là yes

ioncube=yes

zend=yes

Bước 5: Save lại nội dung thay đổi bằng cách nhấn lần lượt ESC -> :wq

Bước 6: Chạy lệnh ./build zend  để build Zend Guard Loader và chờ để quá trình build thực hiện hoàn tất

Quá trình build sẽ diễn ra, để tránh việc mất kết nối làm quá trình build bị lỗi, bạn nên nhấn Ctrl + A +D để thoát khỏi session hiện tại và nhấn screen -r nếu muốn quay lại màn hình build

Bước 7: Chạy lệnh ./build ioncube để build tiếp Ioncube

Quá trình build sẽ diễn ra, để tránh việc mất kết nối làm quá trình build bị lỗi, bạn nên nhấn Ctrl + A +D để thoát khỏi session hiện tại và nhấn screen -r nếu muốn quay lại màn hình build

Bước 8: Sau khi build hoàn tất sử dụng lệnh php -v để kiểm tra lại quá trình cài đặt

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top