Hướng dẫn Parked Domain trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập DirectAdmin với tài khoản User thuộc mức User Level Bước 2: Chọn Domain Pointers. Tính năng Domain Pointers chỉ hiển thị khi package cho User đó có cho phép sử dụng Domain Pointer. Bước 3: Nhập Domain cần làm Parked Domain, và click chọn Create as an Alias.  Nếu không chọn Create as an Alias

Hướng dẫn Parked Domain trên DirectAdmin Xem thêm »